EN

11.02.2020, 17:03 Wersja do druku

Łódź. Mistrzowska Akademia Teatralna

Mistrzowska Akademia Teatralna to wspólny projekt Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka i i Fundacji Instytutu Teatralny im. Mieczysława Hertza. Pierwsze spotkanie w ramach cyklu odbędzie się 17 lutego. Z Maciejem Wojtyszką rozmawiać będzie Józef Opalski.

MISTRZOWSKA AKADEMIA TEATRALNA

/Międzynarodowe Forum Nowych Praktyk Edukacyjnych i Teatralnych/

Celem projektu jest stworzenie w Łodzi międzynarodowego centrum badań nad nowymi metodami kształcenia artystów z różnych dziedzin sztuki związanych z twórczością teatralną.

Odwołując się do wielokulturowej tradycji Łodzi MAT będzie przestrzenią spotkania i dialogu wielu tradycji obecnych w praktyce edukacyjnej i artystycznej w kraju i za granicą. Konfrontacja odmiennych stylów myślenia i form edukacji ma być drogą do poszukiwania oryginalnych i nowatorskich metod kształcenia odpowiadających na potrzeby adeptów sztuki w XXI wieku.

Działania prowadzone w ramach MAT będą miały formę Master Class prowadzonych przez wybitnych pedagogów, artystów i uczonych z całego świata w takich dziedzinach jak: aktorstwo, reżyseria, scenografia, dramaturgia oraz w obszarze refleksji naukowej powiązanej z szeroko rozumianymi naukami o człowieku. Prezentacja najbardziej inspirujących i oryginalnych idei w zakresie sztuki i nauki przez przedstawicieli wiodących uczeni z całego świata pozwoli na stworzenie miejsca, które będzie twórczo oddziaływać na środowisko polskiej nauki, sztuki i edukacji artystycznej. W ramach działania MAT zostanie uruchomiona strona internetowa, która będzie miejscem stałej wymiany doświadczeń i idei związanych z realizowanym projektem. Przy pomocy nowoczesnych technik komunikacji internetowej będą organizowane wykłady, pokazy prac warsztatowych i panele dyskusyjne z partnerami z całego świata. Wiedza i doświadczenia zgromadzone podczas działań prowadzonych w obszarze MAT będą upowszechniane za pomocą publikacji książkowych oraz dokumentacji video w języku polskim i angielskim. Wszystkie materiały będą również gromadzone i przechowywane w formie elektronicznej na stronie internetowej MAT. W ten sposób powstanie ogólnodostępna baza wiedzy , z której będą mogli korzystać artyści, pedagodzy i studenci z całego świata.

***

17 lutego o godz. 18.00 - pierwsze spotkanie rozpoczynające działania w ramach MAT. Master Class - Rozmowa z Mistrzem.

Rozmowę z prof. Maciejem Wojtyszką poprowadzi prof. Józef Opalski,

Tytuł oryginalny

Łódź. Mistrzowska Akademia Teatralna

Źródło:

Materiał nadesłany