EN

2.12.2020, 16:09 Wersja do druku

Łódź. Historia krytyki teatralnej w czasach PRL

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego ukazala się publikacja Joanny Kólikowskiej "Rzeczywistość (nie)opisana. Życie teatru na łamach prasy branżowej w latach 1983-1989". Książka jest do kupienia w naszej Księgarni Prospero: prospero.e-teatr.pl


Historia krytyki teatralnej w czasach PRL to nie tylko opowieść o tym, o czym pisano, ale także o treściach, które z różnych powodów nie mogły ukazać się na łamach prasy branżowej.
Książka Joanny Królikowskiej doskonale przedstawia społeczno-polityczne uwikłania redaktorów naczelnych, ich zmagania z cenzurą oraz sieć napięć (w tym towarzyskich), które odbijały się na indywidualnym podejściu pisarskim.

Nadal brakuje opracowań dotyczących dziejów krytyki teatralnej w ostatnich latach trwania PRL. Książka Pani Joanny Królikowskiej świetnie pokazuje społeczno-polityczne uwikłania redaktorów naczelnych, ich zmagania z cenzurą, a także sieć napięć polityczno-towarzyskich, które odciskały piętno na indywidualnych strategiach pisarskich i krytycznych. Publikacja jest ciekawą i inspirującą propozycją uzupełniającą dotychczasowy stan wiedzy na temat życia społeczno-kulturalnego w Polsce w latach osiemdziesiątych XX stulecia. Postawa badawcza, wolna od przekonania o możliwości stworzenia „obiektywnego”, opartego na „prawdzie” i ponadjednostkowego obrazu przeszłej rzeczywistości, wymaga precyzyjnego warsztatu badawczego związanego m.in. z krytyką źródeł. W tym przypadku Autorka wykazała się sporymi umiejętnościami.

Z recenzji prof. dr. hab. Krzysztofa Kurka

Źródło:

Materiał nadesłany