EN
8.03.2022, 10:40 Wersja do druku

List wspólnoty stypendystów Fulbrighta w obliczu wojny na Ukrainie

List wspólnoty stypendystów Fulbrighta w obliczu wojny na Ukrainie

Ukraina jest dziś ofiarą brutalnej wojny napastniczej ze strony Federacji Rosyjskiej. Giną ludzie, bombardowane są miasta, zniszczeniu ulegają osiągnięcia społeczeństwa Ukrainy, owoce pracy ostatnich trzydziestu lat i długiej historii narodu. Najeźdźca łamie podstawowe zasady prawa międzynarodowego i pogrąża Europę w krwawym konflikcie.

Ukraina walczy samotnie nie tylko o własną niepodległość, lecz także broniąc pokoju w całej Europie Środkowej i Wschodniej. Stawką są podstawowe wartości gwarantujące pokój na świecie: prawo do samostanowienia, demokracja i praworządność, fundamentalne prawa człowieka i wolność słowa.

Jako stypendyści Fundacji Fulbrighta, której celem jest budowanie zaufania między narodami, aby zapobiegać konfliktom międzynarodowym, wyrażamy głęboki sprzeciw wobec napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Wierzymy, że naukowcy, ludzie sztuki i edukatorzy pełnią szczególną rolę w budowaniu i podtrzymywaniu pokoju przez wymianę myśli i wiedzy oraz integrację środowisk akademickich.

Wyrażamy nasze wsparcie dla Kolegów i Koleżanek z ukraińskich instytucji akademickich i kulturalnych. W miarę swoich możliwości będziemy przekładać słowa na konkretne działania. Wierzymy, że mimo tego nierozumnego zbrodniczego ataku, przetrwają i zwyciężą wartości, które nas łączą – piękno myślenia i siła ducha oraz bezwarunkowy szacunek dla drugiego człowieka.

Jesteśmy z Wami.

Letter from the Fulbright Scholar community on the war in Ukraine

Ukraine is today a victim of brutal aggression from the Russian Federation. People are dying, cities are being bombed, and the achievements of the Ukrainian people, the fruits of thirty years of labor and the nation’s long history, are being destroyed. The invader is breaking the basic principles of international law and plunging Europe into a bloody conflict.

Ukraine is fighting alone, not only for its own independence but to defend peace throughout Central and Eastern Europe. At stake are the values that guarantee world peace: the right to self-determination, democracy, and the rule of law, as well as fundamental human rights and freedom of expression.

As Fulbright Foundation grantees, whose goal is to build trust between nations in order to prevent international conflicts, we express our deep opposition to the Russian Federation’s assault on Ukraine. We believe that scholars, artists, and educators have a special role in building and sustaining peace through the exchange of ideas and knowledge and the integration of academic communities.

We express our support to our Colleagues from Ukrainian academic and cultural institutions. To the best of our ability, we will translate words into concrete actions. We believe that, despite this mindless criminal attack, the values that unite us—the beauty of reason, the strength of the human spirit, and unconditional respect for others—will survive and prevail.

We are with you.

*

List nadal można podpisywać tu:

https://www.change.org/p/letter-from-the-fulbright-scholar-community-on-the-war-in-ukraine?utm_content=cl_sharecopy_32516893_en-US%3A4&recruiter=1254961403&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition

Pliki do pobrania

Źródło:

Materiał nadesłany

Wątki tematyczne