EN

16.02.2022, 14:02 Wersja do druku

Kraków. „Tabu przemocy” - Festiwal Boska Komedia rozpoczyna całoroczny cykl debat o przemocy w środowisku teatralnym

Inne aktualności

Projekt „Tabu Przemocy” został zaprojektowany jako rozłożony w czasie proces, który będzie się toczył w duchu otwartości, porozumienia i wzajemnego szacunku. W ramach całorocznego cyklu odbędą się wewnętrzne spotkania przedstawicieli środowiska oraz cykliczne debaty otwarte dla publiczności. Comiesięczne spotkania ugości Dom Utopii - Międzynarodowe Centrum Empatii.

Zapraszamy do dyskusji szerokie i zróżnicowane grono osób związanych z teatrem, by zapewnić różnorodność i równość perspektyw i głosów. Organizatorzy zaplanowali szereg środowiskowych konsultacji wewnętrznych i debaty tematyczne poświęcone przemocy ekonomicznej, symbolicznej i psychicznej obecnej w systemie, cierpieniu osób doświadczających przemocy, potrzebie zadośćuczynienia i resocjalizacji, kryzysowi relacji i zaufania, narracji i językowi w dyskusji o przemocy, roli i odpowiedzialności mediów, odpowiedzialności i trudzie osób zarządzających instytucjami, oporowi przed zmianą, solidarności środowiska wobec nierówności, rozwiązaniom poprawiającym bezpieczeństwo pracy i budowaniu narzędzi do zarządzania zmianą.

Zmiany w środowisku teatralnym już następują – wiele teatrów i szkół teatralnych z zaangażowaniem mierzy się z problemem, dostrzega konieczność działania, poszukuje rozwiązań i wdraża nowe procedury. Organizując cykl „Tabu Przemocy” otwieramy przestrzeń dialogu, chcemy być częścią tej zmiany, szukać języka do konstruktywnej rozmowy wszystkich stron i skutecznych narzędzi zapewniających bezpieczeństwo w edukacji, kreacji i produkcji w dziedzinie teatru.

Kuratorką cyklu „Tabu Przemocy” jest Olga Brzezińska - prezeska Fundacji Miasto Literatury, członkini Rady ds. Równego Traktowania w Krakowie, menadżerka kultury, wykładowczyni Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Teatralnej w Warszawie. - Dyskusja o nadużyciach władzy, przemocy psychicznej, ekonomicznej, symbolicznej i fizycznej w polskim teatrze i szkołach artystycznych od kilku lat wywołuje wiele emocji. Bolesne i złożone problemy środowiska zostały ujawnione dzięki indywidualnej odwadze i wysiłkowi osób, które doświadczyły przemocy. Dostrzegamy rozwój tej przybierającej na sile dyskusji, doceniamy zaangażowanie środowiska teatralnego i wszystkie działania zmierzające do poprawy sytuacji. Chcemy tę dyskusję poszerzać i pogłębiać, mierzyć się z wyzwaniami i wspólnie szukać rozwiązań przy rozpoznaniu różnorodnych potrzeb i perspektyw - mówi Olga Brzezińska.

Na miejsce spotkań wybrany został Dom Utopii - Międzynarodowe Centrum Empatii, „czułe” skrzydło Teatru Łaźnia Nowa w Nowej Hucie. Pierwsze wewnętrzne spotkanie odbyło się 12 lutego 2022 roku. W konsultacjach wzięli udział Małgorzata Bogajewska, Piotr Gruszczyński, Alina Kamińska, Tomasz Rodowicz, Jakub Skrzywanek, Anna Smolar, Magdalena Sroka, Łukasz Stawarczyk, Małgorzata Wdowik, członkinie Koła Młodych Gildii Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych: Kalina Dębska i Dominika Przybyszewska oraz psychoterapeutka Justyna Rutkowska. Do kolejnych konsultacji będą sukcesywnie zapraszani przedstawiciele środowiska teatralnego, praktycy i zewnętrzni eksperci. Wewnętrzny bilans otwarcia pozwolił rozpocząć mapowanie perspektyw, wątków i kwestii, które będziemy poruszać w ramach debat cyklu „Tabu Przemocy”.

– Wierzymy w kulturę dialogu i działanie na rzecz wzajemnego zrozumienia, by wybrzmiały głosy latami uciszane. Chcemy także rozmawiać o skutecznych mechanizmach i narzędziach służących zapobieganiu przemocy, sposobach budowania relacji opartych na dobrej komunikacji i zaufaniu oraz tworzeniu bezpiecznej przestrzeni dla wszystkich zaangażowanych w proces pracy twórczej. Będziemy dyskutować o najważniejszych wyzwaniach stojących przed środowiskiem teatralnym, dzielić się doświadczeniami i czerpać z najlepszych praktyk - mówi Bartosz Szydłowski, dyrektor Festiwalu Boska Komedia

Pierwsza debata otwarta dla publiczności odbędzie się w Domu Utopii 10 kwietnia 2022. Wraz z uczestnikami dyskusji przyjrzymy się krytycznie mechanizmom i relacjom władzy w instytucjach teatralnych i rozwiązaniom, które wprowadzają dobre praktyki. Do rozmowy zostaną zaproszeni dyrektorzy i dyrektorki teatrów, twórczynie i twórcy oraz pracownice i pracownicy pionów technicznych i administracyjnych, a także zewnętrzni eksperci, m.in. z dziedziny prawa. W kolejnych publicznych debatach w czerwcu, wrześniu i grudniu grono dyskutujących będziemy poszerzać, by zapewnić jak najszerszą reprezentację środowiska, doświadczeń, wiedzy i perspektyw.

Projekt „Tabu Przemocy” jest w zamyśle przestrzenią uczenia się, poznawania różnych perspektyw, wzajemnego słuchania, dzielenia się refleksjami, wiedzą, przykładami dobrych i skutecznych praktyk. - Chcemy wyjść z tego procesu mądrzejsi, bogatsi o nową wiedzę, widzący szerzej. Wierzymy, że ten trudny, złożony proces dyskusji o przemocy pomoże nam lepiej się zrozumieć i porozumieć bez osądzania i stygmatyzacji, a w efekcie służyć poprawie bezpieczeństwa pracy twórczej i edukacji artystycznej - kończy Olga Brzezińska.

Źródło:

Materiał nadesłany

Wątki tematyczne