EN
25.03.2022, 09:54 Wersja do druku

Kraków. „Poezja na Kazimierzu” z Zofią Zarębianką

W piątek, 25 marca o godz. 19 w Teatrze Stygmator kolejne spotkanie z cyklu „Poezja na Kazimierzu”. Gościną spotkania będzie Zofia Zarębienka.

fot. mat. teatru

Zofia Zarębianka - poetka, eseistka profesor zwyczajny w zakresie literaturoznawstwa w Katedrze
Historii Literatury XX wieku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego . Obszar
zainteresowań badawczych: poezja XX i XXI wieku w aspekcie obecnych w niej sensów duchowych i
religijnych, metodologia badań nad sacrum w literaturze, przemiany form artystycznych w literaturze XX wieku. Pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autorka następujących książek: Poezja wymiaru sanctum, Lublin 1992; Dziesięć Bożych słów, ( współautorka), Kraków 1993, Świadectwo słowa. Rzecz o twórczości Anny Kamieńskiej, Kraków 1993, Zakorzenienia Anny Kamieńskiej, Kraków 1996, Tropy sacrum w literaturze XX wieku, Bydgoszcz 2001, O książkach, które pomagają być , Kraków 2004, Czytanie sacrum, Kraków – Rzym 2008, Wtajemniczenia(w) Miłosza, Kraków 2014, Spotkanie w słowie. O twórczości literackiej Karola Wojtyły, Kraków 2018 , Bóg wpisany w wiersze. Teologia poetów obcych, Kraków 2018, Bóg wpisany w wiersze. Teologia poetów polskich, Kraków 2019; oraz ośmiu tomików poetyckich: Człowiek rośnie w ciszy, Kraków 1992, Wyrwane z przestrzeni, Kraków 1996, Niebo w czerni, Bydgoszcz 2000, Jerozolima została zburzona, Kraków 2004, Wiersze: Pierwsze, Poznań 2008, Tylko na chwilę, Kraków 2012, Wiersze dośmiertne, Kraków 2017; Wiersze (trochę) przebrane, Kraków 201, Majaki, Warszawa 2021 Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich od roku 1994, PEN Clubu od roku 2000, TN KUL, Polskiego Towarzystwa Etycznego, Komisji
Historycznoliterackiej PAN, Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych.,
Akademickiego Stowarzyszenia przeciwko Myślistwu Rekreacyjnemu. Redaktor naukowy serii
monografii tematycznych związanych z nauczaniem Jana Pawła II, członek Komitetu Organizacyjnego
Dni Jana Pawła II, przewodnicząca jury konkursowego prac literackich inspirowanych myślą Jana Pawła II, pomysłodawczyni i redaktor naukowy serii Przemiany sacrum. Członek Komisji
Kwalifikacyjnej przy ZG SPP, we władzach krakowskiego oddziału Stowarzyszenia w latach 1996 – 2020; Wiersze tłumaczone na język czeski, angielski, niemiecki, hebrajski, ukraiński i francuski.

POEZJA NA KAZIMIERZU - cykliczne wydarzenia poetycko-artystyczne zainspirowane współczesną poezją. Pomysłodawczynią i prowadzącą jest Violetta Zygmunt.

Teatr Stygmator ul. Krakowska 13 .Kraków.

Termin: 25.03.2022 r. (piątek). GODZINA 19.00.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE.

Źródło:

Materiał nadesłany