EN
3.08.2020, 16:47 Wersja do druku

Kraków. "Nasz Papież" - spektakl słowno-muzyczny w NCK

mat. organiztora


Nowohuckie Centrum kultury przygotowało spektakl słowno-muzyczny w stulecie urodzin Jana Pawła II. Widowisko w całości oparte jest na wierszach Karola Wojtyły z muzyką Janusza Strobla.

Poezja Karola Wojtyły stawia ważne pytania o sens życia jednostki oraz podejmuje próbę poszukiwania Prawdy, Miłości i Wolności. W niezwykły sposób mówi też o problemach współczesnego człowieka. Jest chwilą zadumy i refleksji, a muzyka Janusza Strobla doskonale ilustruje nastrój twórczości Karola Wojtyły oraz inspiruje do pogłębionych rozważań wokół tej ponadczasowej twórczości. Wykorzystane w postaci zdjęć i filmów materiały archiwalne wzruszają i potęgują przekaz wartości głoszonych przez Ojca Świętego.

wiersze, teksty – Karol Wojtyła

muzyka – Janusz Strobel

aktorzy: Dominika Ostałowska, Agnieszka Radzikowska, Adam Woronowicz

muzycy: Janusz Strobel, Włodzimierz Nahorny, Mariusz „Fazi” Mielczarek, Paweł Pańta, Cezary Konrad

reżyseria – Redbad Klynstra-Komarnicki

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

NASZ PAPIEŻ - spektakl słowno-muzyczny w stulecie urodzin Jana Pawła II

29 sierpnia (sobota), g. 18.00, Scena NCK

wstęp wolny - zaproszenia do odbioru w Kasie NCK lub w Biurze Organizacji Widowni.
Ilość miejsc ograniczona.

W budynku NCK obowiązują:

Procedury bezpieczeństwa w Nowohuckim Centrum Kultury w czasie epidemii SARS-COVID-19 <kliknij>

Uprzejmie prosimy o ich przestrzeganie oraz stosowanie się do instrukcji pracowników NCK.

Wejście na wydarzenie, możliwe jest po złożeniu przez każdego widza oświadczenia o tym, że ten według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Wraz z oświadczeniem uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnianych danych osobowych w zakresie określonym w „Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce”<kliknij>, pod rygorem odmowy wpuszczenia takiego widza na widownię. Formularze oświadczenia dostępne są do pobrania <kliknij> oraz u pracowników obsługi widowni, którym należy wydać wypełnione i podpisane oświadczenie.

Źródło:

Materiał nadesłany

Data publikacji oryginału:

03.08.2020

Wątki tematyczne