EN
1.04.2023, 11:27 Wersja do druku

Kraków. Karol Suszczyński odebrał nominację na dyrektora Teatru Groteska

Teatrolog i krytyk Karol Suszczyński odebrał w piątek nominację z rąk prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego na dyrektora Teatru Groteska. Pracę rozpocznie wraz z początkiem nowego sezonu artystycznego, czyli 1 września.

fot. mat. UM Kraków

Zgodnie z umową, Suszczyński ma pełnić funkcję dyrektora przez trzy sezony artystyczne. „Przed teatrem teraz wiele nowych wyzwań i działań, ale z tak znakomitym zespołem aktorskim, świetnym zapleczem produkcyjnym i, mam nadzieję, zaangażowaniem wszystkich pracowników powinniśmy bez problemów i dynamicznie zacząć realizować zaproponowane przeze mnie zmiany” – powiedział Karol Suszczyński.

Komisja konkursowa w lutym, w głosowaniu jawnym, wybrała Suszczyńskiego na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Groteska w Krakowie. Wybór zaakceptował prezydent miasta. Nowy dyrektor zapowiedział, że będzie realizował szeroki i różnorodny repertuar dla wszystkich grup wiekowych. Ma kłaść nacisk na wykorzystanie różnorodnych form scenicznej ekspresji – od klasycznych technik po teatr animanta, formy plastycze, wizualne. Z jego perspektywy teatr ma odpowiadać potrzebom współczesnego życia społecznego i być nowoczesną instytucją kultury, wychodzącą z repertuarem poza mury siedziby. Nowy dyrektor zamierza też kontynuować flagowe projekty swojego poprzednika – Adolfa Weltschka.

Nowy dyrektor planuje rozbudować repertuar dla młodszych dzieci. W tym celu do współpracy zaprosił artystów: Małgorzatę Dębską, Uliję Bilińską, Roberta Drobniucha, Roksanę Miner, Karolinę Przystupę, Magdalenę Miklasz, Bartosza Kurowskiego, Katę Csato, Krystiana Ladę. Do realizacji spektakli dla dzieci starszych zaprosi: Agatę Biziuk, Dagmarę Żabską, Martę Guśniowską oraz Agatę Kucińską. Ostatniej grupie wiekowej młodzieży i dorosłym proponuje repertuar klasyczny, jak i nowe teksty dramatyczne. Na współpracę przy tych realizacjach wyrazili zgodę: Konrad Dworakowski, Jakub Roszkowski, Marcin Bartnikowski, Paweł Aigner oraz Agata Biziuk.

Wśród tytułów, które zostaną zaprezentowane na deskach Groteski na początku sprawowania funkcji przez Suszczyńskiego, będą: „Tato zdobądź dla mnie księżyc” w reż. Małgorzaty Dębskiej, „Dziwny przypadek psa nocną porą” w reż. Agaty Biziuk, „W trawie” w reż. Alicji Morawskiej-Rubczak”, „Męczeństwo i śmierć Jean Paul Marata przedstawione przez zespół aktorski przytułku w Charenton pod kierownictwem Pana de Sade” w reż. Konrada Dworakowskiego.

Karol Suszczyński urodził się i wychował w Warszawie. Część dzieciństwa spędził podróżując po Europie z ojcem, artystą cyrkowym. Jest absolwentem Wydziału Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (2004) oraz kierunku aktorskiego Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku (2006), gdzie pracuje na stanowisku adiunkta. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Kulturą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2019 r. obronił pracę doktorską „Witkacy w teatrze lalek. Od inspiracji do inscenizacji”. Pisze artykuły do specjalistycznych czasopism teatralnych. Od 2014 r. współorganizatorem Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich „Lalkanielalka” w Białymstoku. Od 2019 r. jest prezesem Białostockiego Stowarzyszenia Artystów Lalkarzy. Suszczyński dwukrotnie otrzymał stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2005, 2020).

Źródło:

PAP