EN

27.05.2021, 08:20 Wersja do druku

Kraj. Rada ds. Instytucji Artystycznych o ustawie o uprawnieniach artysty zawodowego: przełomowy dokument

Inne aktualności

Dokument jest przełomowy dla całego środowiska kultury. Mamy poczucie, że po wielu latach oczekiwania rysuje się przed nami szansa stworzenia właściwych warunków uprawiania zawodu artysty - pisze Rada ds. Instytucji Artystycznych i zachęca do zapoznania się z projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego.

Na początku maja Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu skierowało do konsultacji międzyresortowych i publicznych projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. Celem ustawy jest "ucywilizowanie warunków pracy artystycznej i zapewnienie najniżej zarabiającym twórcom minimum bezpieczeństwa socjalnego w postaci łatwiejszego dostępu do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych".

"Szanowni Państwo zachęcamy do zapoznania się z projektem ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. Dokument jest przełomowy dla całego środowiska kultury. Mamy poczucie, że po wielu latach oczekiwania rysuje się przed nami szansa stworzenia właściwych warunków uprawiania zawodu artysty" - czytamy w apelu przesłanym PAP w środę przez Radę do spraw Instytucji Artystycznych.

Podkreślono w nim, że celem ustawy jest poprawienie sytuacji bytowej polskich artystów, z których "około 60 proc. osiąga przychody poniżej średniej krajowej, blisko 30 proc. – poniżej minimalnego wynagrodzenia, a spora część w ogóle nie jest ubezpieczona".

"Polska jest jednym z ostatnich krajów Unii Europejskiej, który nie uregulował tej kwestii. Proponowana ustawa stwarza możliwość poprawy warunków pracy artystów w duchu rozwiązań europejskich. Mechanizm finansowania systemu, który wprowadzi ustawa, nie odbiega od unijnych standardów. Opłaty reprograficzne funkcjonują w większości krajów europejskich służąc wsparciu środowisk twórców i artystów" - zaakcentowano.

Jak zaznaczono, prace nad projektem poprzedził cykl debat w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Kultury, "w których aktywnie uczestniczyli przedstawiciele wszystkich środowisk twórczych reprezentujących szeroki wachlarz dyscyplin, specjalności, estetyk i sympatii politycznych. Popierając ustawę wyrażamy uznanie dla zespołu ekspertów, prawników i analityków życia kulturalnego w Polsce, którzy przez ponad trzy lata pracowali nad tym dokumentem".

"Zachęcamy do dokonania analizy projektu ustawy, który znaleźć można na stronie artystazawodowy.pl i – w miarę potrzeby – do zgłaszania komentarzy i poprawek. Konsultacje społeczne trwają do 4 czerwca 2021. Zachęcamy też do włączenia się w akcję informacyjną dotyczącą prac nad ustawą" - dodano w apelu, który sygnowali członkowie Rady do spraw Instytucji Artystycznych: Marta Wierzbieniec (przewodnicząca Rady), Romana Angel, Piotr Bernatowicz, Zbigniew Cierniak, Ryszard Cieśla, Janusz Janowski, Przemysław Kieliszewski, Jarosław Kilian, Katarzyna Meissner, Bogusław Nowak, Paweł Płoski, Waldemar Raźniak, Jacek Rogala, Artur Szklener, Paweł Szkotak, Jan Szurmiej, Krzysztof Szuster, Piotr Tomaszuk, Joanna Wnuk-Nazarowa i Elżbieta Wrotnowska-Gmyz.

W zamierzeniu projektodawców ustawy koszty tworzonego systemu nie obciążą podatnika (nie będą co do zasady finansowane z budżetu państwa). Pokryte zostaną w pierwszej kolejności z części wpływów z tzw. opłaty reprograficznej i opłaty od czystych nośników pobieranej od większej liczby urządzeń niż obecnie m.in. komputerów, tabletów, pamięci elektronicznych oraz dysków twardych.

Źródło:

Wątki tematyczne