EN
17.12.2021, 11:40 Wersja do druku

Kraj. Nabór dramatów do EURODRAM 2021-2022

Inne aktualności

EURODRAM jest europejską siecią, której celem jest wspieranie i propagowanie utworów scenicznych – w oryginale i w tłumaczeniu.

Do komitetu sieci EURODRAM należy przesłać wyłącznie sztuki napisane w języku polskim.

Spośród nadesłanych tekstów polski komitet EURODRAM dokona wyboru trzech utworów, które będą następnie polecane tłumaczom oraz środowiskowi teatralnemu (reżyserom, teatrom, wydawcom, etc.) w celu ich rozpowszechnienia i przetłumaczenia na inne języki.

Termin nadsyłania tekstów do tegorocznej edycji upływa 3.01.2022 r.

 ZASADY UDZIAŁU

– Teksty muszą być napisane w języku polskim.

– Sztuki mogą zgłaszać autorzy, dramatopisarze, wydawcy, dramaturdzy, reżyserzy, agenci teatralni.

– Każdy zgłaszający może przedstawić tylko jeden tekst.

– Autor zgłaszanego dramatu musi mieć w swoim dorobku co najmniej jeden wydrukowany lub wystawiony tekst teatralny.

– Oryginalne teksty nie mogą być starsze niż 3 lata.

ZASADY ZGŁOSZENIA UTWORU

Do tekstu w formacie PDF należy załączyć dokument zawierający następujące informacje:

– tytuł sztuki

– nazwisko autora/ki 

– data ewentualnej publikacji lub wystawienia tekstu

– informacje o ewentualnych nagrodach

– krótki biogram autora/ki 

Oryginalne teksty w formacie PDF przyjmuje koordynatorka polskiego komitetu EURODRAM Cécile Bocianowski na adres mailowy: [email protected]

WYNIKI

EURODRAM ogłosi tytuły wybranych sztuk 21.03.2021 r. na stronie: eurodram.org

Więcej informacji: eurodram.org

Uwaga:

Powyższe warunki odnoszą się tylko do tekstów napisanych w języku polskim.

Źródło:

Materiał nadesłany