29.07.2020, 11:58 Wersja do druku

Kraj. List otwarty artystów i pracowników kultury do ministra kultury Piotra Glińskiego

Artyści i pracownicy kultury wystosowali list otwarty do ministra kultury Piotra Glińskiego odnoszący się do aktualnej sytuacji środowiska artystycznego.

Artyści i Pracownicy Kultury Warszawa

24.07.2020 r.

artysciipracownicykultury@gmail.com


Pan prof. dr hab. Piotr Gliński

Wiceprezes Rady Ministrów,  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Szanowny Panie Ministrze,

wobec dramatycznie trudnej sytuacji aktorów, aktorów-tancerzy, muzyków, dźwiękowców i oświetleniowców, pracujących w teatrach zarówno na etatach, jak i gościnnie na umowach o dzieło, chcemy zabrać głos w sprawie utrzymujących się obostrzeń sanitarnych, obowiązujących w budynkach teatrów podczas spektakli.

Nakaz ograniczenia do 50% widowni powoduje spustoszenie w budżetach instytucji teatralnych. Niektóre z teatrów wprowadziły cięcia wynagrodzeń do 50% stawki za spektakl. Sytuacja artystów od marca br., mimo jednorazowych zapomóg wypłacanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz trzykrotnie wypłacanego postojowego z ZUSu - w większości przypadków wypłacanego nieterminowo (prosimy o wprowadzenie monitoringu wypłat i jednocześnie sprawdzenie rzetelności i terminowości pracy urzędników odpowiedzialnych za wypłatę świadczeń postojowych), pozostaje tragiczna. Artyści jako jedni z nielicznych, pozostają wciąż bez pracy i perspektyw powrotu do niej - na godziwych warunkach. Nasza sytuacja jest niezwykle trudna, ponieważ niektórzy z nas, zatrudnieni wyłącznie na umowy o dzieło, w momencie odwołania spektakli przez teatr z powodu nierentowności, zostają całkowicie pozbawieni jakiegokolwiek źródła dochodu. Z kolei osoby zatrudnione w teatrach, np. na część etatu, otrzymujące kilkaset złotych, automatycznie wykluczone są z możliwości ubiegania się o postojowe.

Nietrudno zauważyć, że w praktyce życia codziennego, respektowanie zalecanego zachowania dystansu dwóch metrów między osobami, okazuje się nierealne, co widać wyraźnie w transporcie publicznym (w tramwajach, pociągach, autobusach, samolotach), w przestrzeniach publicznych, w sklepach, kościołach, na wiecach wyborczych, etc. 

Wobec tego na jakiej postawie w instytucjach kulturalnych nakaz ograniczenia 50% widowni nadal obowiązuje?

W trybie udostępnienia informacji publicznej, żądamy przedstawienia dokumentów, badań i ich źródeł, na podstawie których wprowadzono tak dalece posunięte obostrzenia w teatrach. Jednocześnie uprzejmie zawiadamiamy, że brak informacji i odpowiedzi na niniejsze pismo, będzie skutkował podjęciem czynności prawnych, zmierzających do uzyskania przez nasze środowisko rekompensat i odszkodowań za poniesione straty.

Oczekujemy także, że wprowadzone przez organy rządowe nowe normy sanitarne, będą skutkowały - obecnie i w przyszłości - równie skutecznym zrównoważeniem finansowym, w postaci zapomóg, pomocy socjalnej, zawieszenia ZUSu, dopłat do rentowności przedstawień, rekompensat z tytułu utraconych przez artystów dochodów.

Wobec powyższego, wnosimy o przedstawienie propozycji rozwiązań ekonomiczno-finansowych na najbliższe 6 miesięcy dla środowiska artystycznego.

Głęboko wierzymy, że reprezentujące nasze interesy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nie pozostanie obojętne na naszą sytuację i dołoży należytej staranności w zakresie przygotowania rozwiązań prawnych, jak i finansowych, dotyczących obecnych i przyszłych realiów środowiska artystycznego.

Z wyrazami szacunku

Artyści i solidaryzujący się:

Katarzyna Gocał, Barbara Garstka, Filip Cembala, Anna Terpiłowska, Agnieszka Tylutki, Karol Drozd, Beata Olga Kowalska, Tomasz Steciuk, Anita Steciuk, Kamil Zięba, Beatrycze Łukaszewska, Jacek Pluta, Magdalena Placek-Boryń, Barbara Kurdej-Szatan, Rafał Szatan, Wojciech Kościelniak, Kornelia Raniszewska, Nika Warszawska, Monika Bestecka, Karol Pruciak, Szymon Sztukowski, Natalia Kujawa, Agnieszka Rose, Sebastian Ziomek, Michał Słomka, Grzegorz Wilk, Rafał Drozd, Marta Burdynowicz, Katarzyna Walczak, Julia Wieniawa, Tomasz Ziółek, Jan Malecha, Marcin Jahr, Justyna Baran, Grzegorz Poliszak, Wiesław Wysocki, Maciek Tomaszewski, Anna Kuczok, Andrzej Rękas, Paweł Bomer, Katarzyna Domalewska, Katarzyna Kłaczek, Karolina Charakiewicz, Joanna Kierzkowska, Dariusz Kowalewski, Ada Szczepaniak, Anna Pacocha, Maciej Maciejewski, Iga Rudnicka, Karolina Szeptycka, Karolina Gwóźdź, Łukasz Szczepanik, Bartosz Zaniewicz, Rafał Sadowski, Wojciech Skibiński, Katarzyna Zawiślak Dolny, Katarzyna Chorzępa, Karolina Kazoń, Karolina Kamińska, Rafał Szumera, Karol Kubasiewicz, Christina Podleska, Marcin Kalisz, Ewelina Cassette, Pola Błasik, Damian Zawadzki, Magdalena Wrani Stachowska, Małgorzata Kochan, Monika Kępka, Krzysztof Żabka, Rafał Dziwisz, Daniel Malchar, Alina Szczegielniak, Maciej Wyczański, Beata Kępa, Patryk Maślach, Natalia Smagacka, Adrianna Dorociak, Anna Moskal, Krzysztof Szczepaniak, Mateusz Weber, Sebastian Skoczeń, Kamil Siegmund, Anna Gajewska, Kinga Suchan, Agnieszka Wosińska, Modest Ruciński, Anna Gorajska, Marcin Stępniak, Marcin Wojciechowski, Michał Klawiter, Tomasz Budyta, Otar Saralidze, Andrzej Pieczyński, Agata Różycka, Łukasz Wójcik, Katarzyna Osipuk, Krzysztof Tyszko, Wojciech Daniel, Michał Chołka, Beata Śliwińska, Marcin Słabowski, Sara Kaźmierska, Bartek Topa, Przemysław Łamacz, Maciej Zaruski, Dominika Wiak, Grzegorz Margas, Marta Wiejak, Renia Gosławska, Michał Kocurek, Karol Śmiałek, Ewa Lorska, Katarzyna Baran, Karolina Trębacz, Katarzyna Kania, Aleksandra Gotowicka, Lena Kowalska, Danuta Zarzyka, Cezi Studniak, Paweł Bernaciak, Daniel Kulczyński, Nina Minor, Jeremiasz Gzyl, Kaja Mianowana, Ewelina Adamska-Porczyk, Jan Bubka, Hanna Mocarska, Arkadiusz Jarosz, Beata Jankowska-Tzimas, Małgorzata Pruchnik-Chołka, Natalia Jóźwiak, Bożena Woloszyn, Michał Pasternak, Mateusz Feliński, Anna Kociarz, Dawid Pelowski, Katarzyna Pawłowska, Tomasz Wesołowski, Katarzyna Kurdej, Jakub Gwit, Joanna Grandys, Iza Kała, Piotr Mateusz Wach, Ewelina Gronowska, Dorota Gorjainow, Konrad Pawicki, Anisa Raik, Edyta Krzemień, Jolanta Litwin-Szarzyńska, Krystyna Dębicka, Beata Deutschman, Anna Sztejner, Dariusz Bronowicki, Alicja Hudeczek, Jacek Wester, Małgorzata Saniak, Piotr Płuska, Anna Czajka, Bartłomiej Sudak, Mariusz Ostrowski, Mateusz Stefan Kostrzyński, Michał Kościuk, Karolina Olga Burek, Przemysław Sadowski, Marynia Janus, Katarzyna Rzeszutek, Agata Pruchniewska, Urszula Wojtkowiak, Aleksander Teliga, Małgorzata Duda-Kozera, Agnieszka Szczepaniak, Małgorzata Wojciechowska, Kamil Frątczak, Rafał Fudalej , Natasza Leśniak, Szymon Osiński, Sławomir Głazek, Kacper Lech, Artur Rożek, Maciej Raniszewski, Daniel Guzdek, Iwona Gradkowska-Kosmala, Teresa Stępień-Nowicka, Anna Chadaj, Daniela Komędera, Weronika Lukaszewska, Mirosław Skibiński, Mariusz Czajka, Artur Gotz, Dorota Kuduk, Ewa Gregor, Małgorzata Anita Werner, Hanna Brulińska, Łukasz Reginia, Magdalena Smuk, Marta Kuszakiewicz, Kinga Gintowt, Maciek Radel, Edyta Krzemień, Katarzyna Wojciechowska-Reiber, Zyta Bujacz-Dzieł, Patryk Rybarski, Grzegorz Żyła, Magdalena Bocianowska, Marta Domagała-Witkowska, Alina Kamińska, Sebastian Perdek, Sylwia Chludzińska, Witold Łuczyński, Katarzyna Post, Mariusz Pilawski, Anna Przygoda, Anna Kasprzyk, Anastazja Simińska, Tomasz Lipiński, Krzysztof Jarota, Jakub Lasota, Łukasz Żurek, Błażej Wójcik, Joanna Pelplińska, Krzysztof Brzazgoń, Marcin Marcel Wiercichowski, Katarzyna Pietras-Wyzinska, Beata Ewa Paluch, Beata Kacprzyk, Daniel Piskorz, Marek Volny, Łukasz Paciorek, Jacek Joniec, Tomasz Bacajewski, Gabriela Hêll, Jolanta Jackowska, Daniel Cebula-Orynicz, Katarzyna Gizynski, Krzysztof Bochenek, Angelika Angie Zdzieszyńska, Anna Thun, Franciszka Kierc-Franik, Sara Ławniczak, Małgorzata Gradkowska, Mateusz Feliński, Sara Chmiel, Bartek Wiater, Małgorzata Majerska, Jacek Ryś, Karolina Węgrzyńska, Dagmara Włoszek-Rabska, Wojciech Terechowicz, Martin Fitch, Karolina Krystyna Żuk, Wiktor Korzeniowski, Krzysztof Prałat, Anita Tomczak, Paweł Kamiński, Mirek Morawski, Oliwia Jakubik, Anna Kędziora, Mirosława Sobik, Paweł Tyszkiewicz, Paweł Kubat, Piotr Nowak, Agnieszka Grębosz, Jagoda Pietruszkowna, Patrycja Mizerska, Małgorzata Margola, Anna Berek, Ewa Zawada, Aleksandra Konior, Katarzyna Łaska, Jakub Reizer, Krzysztof Dzwoniarski, Marcin Rolczyński, Tomasz Warczak, Anna Nowaczyk, Jan Madej, Agnieszka Płoszajska, Marta Bizoń, Julia Demus, Maciej Kulig, Kamil Błoch, Jakub Margosiak, Michał Piprowski, Błażej Gawliński, Patrycja Magusiewicz, Adam Szyszkowski, Daniel Lasecki, Barbara Gorjainow, Arek Detmer, Marek Stanisław Sajmbor, Katarzyna Dworak-Wolak, Bartosz Bujawa, Daniel Pustelnik, Patryk Gnaś, Małgorzata Krzysica, Sławek Banaś, Weronika Ogonowska, Dawid Rafał Czupryński, Anna Bajak, Sylwia Wąsik, Michał Jabłoński, Krzysztof Broda-Żurawski, Magdalena Popławska, Justyna Jeleń, Piotr Wąż Bulman, Marcin Troński, Tomasz Więcek , Bartosz Sołtysiak, Michał Skubida, Maciej Glaza, Dariusz Kaliszuk, Franciszek Czerwiński, Sylwester Sitkowiak, Aneta Aniela Gierat, Michał Głowacki, Mateusz Adamczyk, Łukasz Wójcik, Piotr Janusz, Maja Bartlewska, Bożena Bujnicka, Filip Karaś, Patryk Kośnicki, Piotr Wiszniowski, Agnieszka Woźniak-Olszańska, Małgorzata Majewska, Izabella Rzeszowska, Kajetan Wolniewicz, Anna Magalska, Anna Maria Karczmarska, Nina Major, Diana Zamojska, Grażyna Ostrowska, Alicja Borkowska, Kamil Krupicz, Deny Grzeszyk, Karolina Merda, Ewa Lang- Piotrowska, Magdalena Taranta, Dasha Akatowa, Mirosława Pawłowska, Ania Kończal, Agnieszka Bialek, Damian Aleksander, Maria Tyszkiewicz, Agata Puterko, Maciej Kuchta, Piotr Rudzki, Katarzyna Zielonka, Iwona Chołuj, Monika Styczyńska, Aleksandra Zawadzka, Amal Anani Schmach, Zuzanna Makowska, Zofia Schwinke, Anna Podgórzak, Maciej Podgórzak, Miranda Exener, Marta Florek, Magdalena Czerwińska, Marta Król, Anna Stela, Paulina Napora, Barbara Giewont-Gąsienica, Maciej Maciejewski, Agata Wątróbska, Lidia Pronobis, Paula Philipp, Paulina Magaj, Agnieszka Niezgoda, Marcin Olszewski, Paula Maria Głowacka, Jacek Foltyn, Karol Osentowski, Michał Cyran, Adrian Rzetelski, Anna Julia Dębowska, Jacek Zawada, Magdalena Szczepanek, Natalia Piotrowska-Paciorek, Dominik Rybiałek, Krzysztof Suszek, Barbara Olech, Krzysztof Żabka, Ireneusz Maciejewski, Lidia Bogaczówna, Agnieszka Niemiec, Daniel Chodyna, Magdalena Widłak, Dominika Miękus, Dominik Rybiałek, Wiola Malchar -Moś, Karolina Sołomin, Martyna Kochaniec, Arkadiusz Borzdyński, Michał Sobiech, Magdalena Mielewczyk, Paweł Mielewczyk, Urszula Katarzyna Dral, Piotr Nerlewski, Agata Bieńkowska, Robert Żelazko, Anna Szymańczyk, Paulina Magaj, Marika Wojciechowska, Marek Bratkowski, Anna Kończal, Marlena Suder, Jarema Andrzejewski, Igor Leonik, Mateusz Deskiewicz, Beata Duda, Iwona Runowska, Joanna Sarnecka, Małgorzata Gałuszka-Armata, Joanna Kędzior, Michał Grobelny, Angelika Cudna, Milena Lange, Patrycja Magusiewcz, Klaudyna Pogorzelska, Martyna Stachowczyk, Angelika Olszewska, Arek Jarosz, Maria Pomianowska, Paweł Matura, Marzena Kopczyńska-Urlich, Mateusz Zoń, Ingrida Gapova, Aleksandra Radwan, Agnieszka Baranowska, Maciej Luśnia, Roman Strembicki, Olga Ryl- Krystianowska, Katarzyna Wypchło, Justyna Gugała, Antoni Rot, Teresa Dzielska, Magdalena Pawelec, Mari Wrona, Marta Ożóg, Dariusz Grabowski, Izabella Tarasiuk- Andrzejewska, Adam Józef Węgliński, Ada Gostowska, Klaudyna Schubert, Jacek Kotlarski, Gracja Górniak-Pietrzak, Edyta Łukaszewska, Anna Wdowiak, Małgorzata Matuszewska, Patrycja Kotlarska, Agnieszka Mika, Bożena Zawiślak-Dolny, Katarzyna Łacisz, Alicja Karluk, Mateusz Filibrandt, Katarzyna Granecka, Martyna Henke, Jakub Szyperski, Elżbieta Wilczyńska, Aleksandra Szymczyk, Agata Nowakowska, Magdalena Dąbkowska, Weronika Bochat-Piotrowska, Iga Ryś, Agnieszka Nastarowicz, Natalia Wilk, Agata Grobel, Marysia Bijak, Emilia Jarosz, Jerzy Lisowski, Urszula Swałtek-Sokół, Mariusz Kosmala, Ewa Skowerska, Joanna Chułek, Patryk Rymanowski, Olga Korcz, Krystian Łysoń, Mariusz Koziegora, Agata Stępień, Olga Szomańska, Aneta Orlik, Natalia Gryczka, Flaunnette Mafa, Kamila Baryczkowska, Adrianna Kućmierz, Małgorzata Zaufal, Adam Krupiński, Ewa Wójcikowska, Jan Malinowski, Marcin Zawada, Agnieszka Skorut, Paulina Janczaruk, Jan Dzierżanowski, Mateusz Wojtasiński, Daniel Leżoń, Michał Czaderna, Patryk Rymanowski, Krzysztof Oczkowski, Barbara Melzer, Małgorzata Warsicka, Oleg Sznicar, Agata Jędrzejczak, Paulina Giwer-Kowalewska, Agnieszka Tańska, Ewelina Grzebinoga, Krystian Krewniak, Paweł Kozłowski, Aleksandra Szymczyk, Natalia Srokocz, Agnieszka Babicz-Stasierowska, Martyna Jaskulska-Dejnak, Małgorzata Masyk, Rafał Mulka, Katarzyna Mulka, Małgorzata Bajadera-Krawczenko, Hanna Kochańska, Monika Nawrat, Artur Nawrat, Dominik Bobryk, Łukasz Andrasz, Paulina Łaba-Torres, Tomasz Sadowski, Patrycja Jesionek, Paulina Szczęsna, Agata Życzkowska, Iwona Sedlaczek, Anna Grochowska, Robert Seniuta, Krzysztof Stawowy, Jan Marczewski, Katarzyna Galica, Tomasz Sobierajski, Paweł Łyskawa, Christine Podleski, Magdalena Cieślak, Emilia Mikołajczyk, Marta Ustyniak-Babińska, Małgorzata Kneć- Ajdukiewicz, Maja Hirsch, Aleksandra Pisula, Bartłomiej Firlet, Orina Krajewska, Anna Maria Wicka, Paweł Klowan, Aleksandra Popławska, Marek Kalita, Ewa Witomska, Katarzyna Jamróz, Sandra Staniszewska-Herbich, Cezary Studniak, Justyna Kopiszka, Karolina Trębacz, Sylwia Adamowicz, Magdalena Smuk, Dariusz Bronowicki, Grzegorz Pawlak, Maciej Podgórzak, Witold Łuczyński, Piotr Wojciechowski, Iwona Chołuj, Agnieszka Mrozińska, Wojciech Wysocki, Krzysztof Wawrzyniak, Izabela Bujniewicz, Maja Pankiewicz, Edyta Piasecka, Małgorzata Grażyna Kurmin, Mateusz Dębski, Angelika Kurowska, Damian Jankowski, Dmitrij Karol Sławiński, Joanna Adamiec, Izabela Mielczarek, Zbigniew Jodynis, Beata Urbańska, Paweł Kapuła, Małgorzata Regent, Wojciech Marek Kozak, Iza Perez, Ana Matskevitch, Krzysztof "KIS" Kisiała, Agnieszka Wawrzkiewicz, Krystyna Janda, Maciej Łysakowski, Patrycja Ziniewicz, Dawid Ogrodnik, Małgorzata Moskalewicz, Kamil Witaszak, Paulina Magaj, Magdalena Kajrowicz, Paweł Grzybczyk, Marcin Drabicki, Barbara Deska, Beata Rzeźnik, Agnieszka Sokół, Dominik Mironiuk, Joanna Kamińska, Halina Mieszczak, Ewelina Kruk, Ewelina Tołyż, Elżbieta Pawłowska, Agnieszka Kaczor, Adrian Adam Kaca, Marzena Kopczyńska-Urlich, Konrad Beta, Justyna Orzechowska 

Źródło:

Materiał nadesłany

Wątki tematyczne