09.02.2011 Wersja do druku

Konkurs o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza IV edycję ogólnopolskiego konkursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną.

dla najlepszej sztuki przeznaczonej na scenę dramatyczną, napisanej po polsku przez żyjącego autora. W konkursie mogą wziąć udział tylko te sztuki, które nie były wcześniej wystawiane na scenie ani nagradzane w innych konkursach. Nagroda wynosi 50 tys. zł brutto. Finał konkursu odbędzie się w listopadzie 2011 roku podczas VI Międzynarodowego Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@port. Zgłoszenia do konkursu dokonuje autor sztuki lub osoba przez niego upoważniona, przesyłając jej wydruk w trzech egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną (zapisaną w formacie doc) na adres: Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza ul. Bema 26, 81- 381 Gdynia z dopiskiem: GDYŃSKA NAGRODA DRAMATURGICZNA. Termin nadsyłania prac upływa 31 marca 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego). Warunkiem dopuszczenia utworu do konkursu jest dołączenie własnoręcznie podpisanego przez autora oświadczenia. Wzór oświadczenia oraz regulamin konkursu znajdują się na stro

Zaloguj się i czytaj dalej za darmo

Zalogowani użytkownicy mają nieograniczony dostęp do wszystkich artykułów na e-teatrze.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

Źródło:

Materiał własny

Materiał nadesłany

Data:

09.02.2011

Wątki tematyczne