EN

31.01.2023, 13:42 Wersja do druku

Katowice. III Kongres Tańca. Dziś rusza rejestracja

Ponad czterdzieścioro ekspertów i ekspertek przygotowało program III Kongresu Tańca. Osiem paneli tematycznych, trzy dni intensywnych obrad, prowadzonych przez grupy panelistów i panelistek wybranych przez samo środowisko tańca. Już dziś rusza rejestracja na to wydarzenie!

fot. mat. organizatora

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca zaprasza wszystkie osoby związane ze środowiskiem tańca do uczestnictwa w III Kongresie Tańca, który odbędzie się w dniach 19-21 marca 2023 roku w Muzeum Śląskim w Katowicach. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona. Aby zapewnić sobie miejsce, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie www.kongrestanca.pl.

Kongres Tańca to cykliczne wydarzenie, którego celem jest ewaluacja działań na rzecz tańca i wspólna dyskusja nad przyszłością tańca w Polsce. Nadchodząca edycja wydarzenia odbędzie się
pod hasłem III Kongres Tańca: Dyskutujmy. Twórzmy. Działajmy.

Wierzę, że efektem tej dyskusji będzie wypracowanie przez zaproszonych panelistów i ekspertów
w twórczym dialogu z uczestnikami Kongresu propozycji rozwiązań systemowych i wskazanie sposobów w jaki całe środowisko tańca powinno działać na rzecz ich wprowadzenia w życie. Mam głębokie przekonanie, że efekty Kongresu staną się także dla Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca kompasem wskazującym kierunki działań –
mówi Karol Urbański zastępca dyrektora NIMiT.

Jednym z nadrzędnych celów Kongresu jest możliwość oddania głosu ludziom tańca. Pierwszym krokiem było przeprowadzenie badania ankietowego, diagnozującego potrzeby środowiska. Jej wyniki pomogły przygotować zarys ośmiu bloków tematycznych. Następnie Narodowy Instytut Muzyki i Tańca zwrócił się do organizacji reprezentujących środowisko tańca oraz instytucji wspierających rozwój tańca w Polsce z propozycją wskazania ich reprezentantów do poszczególnych paneli. Aby oddać głos także artystom i artystkom niezrzeszonym, NIMiT ogłosił otwarty nabór kandydatów i kandydatek na panelistów i panelistki. Wszyscy razem będą brali udział w dyskusjach na temat:

1. Edukacji zawodowej;

2. Kwestii związanych z wykonywaniem zawodu;

3. Finansowania tańca;

4. Infrastruktury;

5. Relacji w środowisku tańca;

6. Dostępności;

7. Upowszechniania tańca;

8. Budowania publiczności i promocji;

Więcej informacji na temat osób wskazanych przez środowisko tańca oraz sam program, znajdziecie na stronie www.kongrestanca.pl.

Organizatorem III Kongresu Tańca jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, wydarzenie finansowane z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem wydarzenia jest Muzeum Śląskie w Katowicach.

O Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca
Narodowy Instytut Muzyki i Tańca realizuje projekty twórcze, wydawnicze, naukowe i stypendialne. Tworzy nowe standardy współpracy artystów i instytucji. Prowadzi takie projekty jak: Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”, Przestrzenie Sztuki, Koryfeusz Muzyki Polskiej, PolandDances czy Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej. Zespół Instytutu codziennie dba o to, by polscy muzycy i tancerze mogli się stale rozwijać i prezentować swoje dokonania nie tylko w kraju, ale i za granicą. Wszystkie zadania finansowane są w ramach działalności bieżącej Instytutu z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. https://nimit.pl/

Koordynatorka III Kongresu Tańca - Alicja Kosińska, kontakt [email protected] tel. +48 785 210 000

Źródło:

Materiał nadesłany