EN

13.11.2020, 15:10 Wersja do druku

Internet. Kongres Kultury Polskiej 2020 już za nami

12 listopada 2020 roku odbyła się druga edycja Kongresu Kultury Polskiej. W wydarzeniu wzięło udział 20 prelegentów oraz blisko 200 gości. W trakcie czterech paneli tematycznych dyskutowali oni na tematy związane z szeroko pojętą kulturą. Ze względów pandemicznych kongres został w całości przeniesiony do sieci. Za jego organizację odpowiada Stowarzyszenie Muza Dei.

Kongres Kultury Polskiej zainaugurował Prezes Stowarzyszenia Muza Dei, Andrzej Dubiel, który powitał gości oraz uczestników. Wyraził także nadzieję na jego kontynuację w formie corocznego wydarzenia, ale także na współpracę różnych organizacji i środowisk, które mogą wspólnie działać na rzecz promocji kultury polskiej.
Wydarzenie podzielone było na 4 panele tematyczne. Była w nich mowa o kulturze jako fundamencie wspólnoty narodowej, o języku kultury, jej roli w budowaniu kapitału społecznego, a także o kulturze mediów. W treściach omawianych podczas Kongresu przejawiało się to, co najważniejsze dla polskiej kultury, opartej o wartości chrześcijańskie. Jedną z tych wartości jest niewątpliwie rodzina, mająca ogromny wpływ na wychowanie kulturalne. – Kultura ma charakter ponadjednostkowy. Rodzina jest takim nośnikiem, pasem transmisyjnym wartości i norm – mówił prof. Rafał Wiśniewski, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury, zwracając uwagę na rolę rodzin w procesie kulturotwórczym.
Wśród panelistów Kongresu można było usłyszeć m.in. Kacpra Sakowicza (Szefa Gabinetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Piotra Glińskiego), Wojciecha Kaczmarczyka (Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności), Piotra Mazurka (Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej), Piotra Bernatowicza (Dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski), Dominikę Chorosińską (aktorkę i posłankę na Sejm), Pawła Lisickiego (Redaktora Naczelnego DoRzeczy), a także aktorów –  Dariusza Kowalskiego i Leszka Zdunia oraz innych znamienitych gości.
Przebieg wydarzenia można było śledzić na kanałach w mediach społecznościowych Muza Dei. Organizatorzy mają nadzieję, że już za rok uda się spotkać ponownie już w tradycyjnej formie.
Organizatorem Kongresu Kultury Polskiej jest stowarzyszenie Muza Dei – nowoczesna organizacja pozarządowa, działająca na rzecz promocji polskiej kultury oraz budowania silnych więzi rodzinnych. W oparciu o trzy wyznaczniki – Prawda, Dobro, Piękno – pragnie budować Nową Kulturę, której fundamentem są wartości chrześcijańskie oraz bogata kultura Narodu Polskiego. Muza Dei organizuje wydarzenia artystyczne, warsztaty muzyczne, konferencje oraz spotkania profilaktyczne.
Wydarzenie dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura-Interwencje 2020.

Źródło:

Materiał nadesłany