EN
Wrocławski Festiwal Ruchu Cyrkulacje III edycja

Wrocławski Festiwal Ruchu Cyrkulacje III edycja (od 21.03.2012 do 25.03.2012)

Organizator

Fundacja Teatr Nie-Taki, Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych "Momentum"

ul. Małachowskiego 4/2, 50-084 Wrocław
[email protected]
www.zst.cyrkulacje.com/

I. Ścieżki twórcze - 4 dni pracy twórczej w stałej grupie, która może zostać zaprezentowana podczas Otwartej Sceny Tańca festiwalu jako tzw. work- in - progress.

Nowy Taniec. Anatomia w Ruchu - Zuna Kozankova

Kompozycja. Szukanie ruchu - Iwona Olszowska

Oddech- centrum- ruch - Przemysław Błaszczak
II. Indywidualne konsultacje z:

Iwona Olszowska, Zuna Kozankova, Przemysław Błaszczak, Beata Marecka -Zehetbauer

Konsultacje będą wsparciem procesu rozpoczętego na ścieżkach a także indywidualnej pracy. Pozwolą na bliższą relację mistrz - uczeń.

Taka możliwość stanowi wyjątkowe wsparcie dla młodych artystów, tancerzy oraz osób zainteresowanych rozwojem osobistym poprzez taniec.
III. Cykl edukacyjny

Kreatywny taniec w psychoedukacyjnej pracy z dziećmi i młodzieżą - Beata Marecka-Zehetbauer

Warsztat w szczególności kierowany jest do wszystkich, którzy pragną pogłębiać warsztat pracy z dziećmi i młodzieżą, do nauczycieli, pedagogów, edukatorów, opiekunów i terapeutów.
IV. Otwarte lekcje

Technika tańca współczesnego New Dance - Zuna Kozankova

Spotkanie w ruchu - Przemysław Błaszczak

Technika Aleksandra - Inga Schorowska

Świadomość ciała z elementami BMC - Iwona Olszowska

Kontakt improwizacja - Zuna Kozankova/ Iwona Olszowska

Eksperyment- Taniec Ruch - Beata Marecka-Zehetbauer
V. Imprezy towarzyszące:

Atak przestrzeni

Spotkanie z nauczycielami i koncert inaugurujący festiwal

Performance improwizacji solowej Zuny Kozankovej w ramach cyklu Free Body Music

Prezentacja pokazu pracy Studia Matejki wraz z wykładem Milana Kozanka

Otwarta Scena Tańca

Performance nauczycieli

Finałowy jam improwizacji tanecznej z muzyką na żywo

Wystawa fotografii

Archiwum