ODRAMA Międzynarodowe Dni Nowej Dramaturgii II edycja

ODRAMA Międzynarodowe Dni Nowej Dramaturgii II edycja (od 16.11.2006 do 18.11.2006)

Organizator

Teatr im. Jana Kochanowskiego

pl. Teatralny 12, 45-056 Opole

16.11 - dzień czeski
Szwedzki stół Davida Drabka (czytanie, improwizacje dramatyczne, etiudy pantomimiczne i lalkarskie): g. 17
Królowa pięlności z Leenane, Teatr im. Kochanowskiego, Opole: g. 20 (impreza towarzysząca)
17.11 - dzień niemiecki
Pod lodem Falka Richtera (czytanie, improwizacje dramatyczne, etiudy pantomimiczne i lalkarskie): g. 17
Baal, Teatr im. Kochanowskiego, Opole: g. 20.30 (impreza towarzyszaca)
18. 11 - dzień polski
Brzeg-Opole Joanny Drozdy i Marty Ojrzyńskiej
(czytanie, improwizacje dramatyczne, etiudy pantomimiczne i lalkarskie):g. 17
Brzeg-Opole, Konfederacja Artystyczna Muheros, Kraków: 20.30.

Archiwum