EN
Międzynarodowy Festiwal Teatru Przedmiotu Rzeczy Istność II edycja

Międzynarodowy Festiwal Teatru Przedmiotu Rzeczy Istność II edycja (od 6.09.2019 do 8.09.2019)

Organizator

Fundacja Theatrum Mundi Adama Walnego

Gdańsk

06.09.2019 - piątek

godz. 9.00 - 12.00 - warsztaty dla dzieci - Kino Manualne, prowadzenie - Adam Walny, Galeria teatralna - Pałac Opatów (2 grupy);

zapisy na warsztaty: [email protected], tel. 733 677 521

godz. 12:00 - spektakl Krzysztofa Zemło "Okienko" (teatr cieni) - Oliwski Ratusz Kultury;

godz. 13.00, 13.30, 14.00 - spektakl familijny - Adam Walny "Cudowni mężczyźni z korbką" - Kino Manualne, plac przed Pałacem Opatów, Scena w Przyczepie;

godz. 14.30 - spektakl dla widza od 3 roku życia - Sidonia Feder (Słowacja) "Didascalia" (Teatr figur); Galeria teatralna - Pałac Opatów;

godz. 18:00 - spektakl Krzysztofa Zemło "Pieśni miłosne" (figury cieniowe) PREMIERA - Oliwski Ratusz Kultury - Uroczyste rozpoczęcie festiwalu;

godz. 19:30 - spektakl Marka Idzikowskiego "Odmęt" (teatr przedmiotu) - Oliwski Ratusz Kultury.
***

07.09.2019 - sobota

godz. 12:00 - spektakl Ewy Marii Wolskiej "Pomelo jest zakochany" (lalki stolikowe) - Oliwski Ratusz Kultury;

godz. 12:00 - 17:00 - Otwarta Pracownia Teatru Przedmiotu i wystawa lalek - instrumentów - prowadzenie Studio Jadwiga Możdżer (animacja) - dla dzieci i dorosłych. Park Oliwski;

godz. 13.00 - 15.00 - warsztaty dla dzieci - Kino Manualne, prowadzenie - Adam Walny, Galeria teatralna - Pałac Opatów (2 grupy);

godz. 15.00 i 15.30 - spektakl familijny - Adam Walny "Cudowni mężczyźni z korbką" (Kino Manualne) - plac przed Pałacem Opatów, Scena w Przyczepie;

godz. 16.00 - spektakl familijny - Henryk Hryniewiecki "Cyrk" (marionetki) - plac przed Pałacem Opatów;

godz 17.00 - spektakl familijny - Adam Walny "Noe" (figury instrumenty) - plac przed Pałacem Opatów;

godz. 19:00 - spektakl Karoliny Martin "Trzy ćwierci do śmierci" (figury mimiczne) - Oliwski Ratusz Kultury.
***

08.09.2019 - niedziela

Godz. 12:00 - spektakl Tomasa Besala "Pinokio" (autorskie techniki lalkowe) - Oliwski Ratusz Kultury;

godz. 13.00 i 13.30 - spektakl familijny - Adam Walny "Cudowni mężczyźni z korbką" (Kino Manualne), Scena w Przyczepie - plac przed Pałacem Opatów;

godz. 18.00 - spektakl dla dorosłych - Adam Walny "Gould - Wariacje" (nadmarioneta klawiszowa) - plac przed Pałacem Opatów;

godz. 20:00 - Jazz Theater Night - muzyka Paweł Wituski, animacja: Behal, Hryniewicki, Zemło, Idzikowski, Walny - Oliwski Ratusz Kultury

Archiwum