EN
Festiwal Sztuki Wizualnej Kinema I edycja

Festiwal Sztuki Wizualnej Kinema I edycja (od 15.06.2007 do 16.06.2007)

Organizator

Teatr Formy

Litewska 6/87, 51-354 Wrocław

15.06
Ulica Krokodyli, Teatr Formy: g. 18
19.00
Pokazy video art: Transmutation II _Andrzej Dudek Durer, Trud porozumienia -Krzysztof Skarbek, Repetytorium Artur- Goliński: g. 19
Instalacje: Przejście - Monika Konieczna, Karuzela - Dagmara Hoduń: g. 19
Performance: Baw się (ze) mną, Grupa ŁUHUU, Hightechcrack nowoczesna rysa - Paweł Lisek, Jakub Jernajczyk: g. 19
Metropolis- połączenie filmu niemego (Fritz Lang) z pantomimą na żywo: g. 20.30

16.06.
Heliogabal, mimodram Józefa Markockiego: g. 18
"NO 21", Teatr Tańca Arka: g. 19.30
X-tradition, THEATRE InZest (Białoruś), performance butoh: g. 21
19.30
Nassara Percussion Group & Fire Show: g. 21.30

***

W przerwach między spektaklami instalacje, pokazy video art, oraz performance.

Archiwum