EN
11.02.2021, 11:06 Wersja do druku

Goleniów. Rampa Kultura coraz bliżej otwarcia

fot. Daniel Somber

Rampa Kultura i Twierdza Design zostanie otwarta dla zwiedzających. Zespoły, które docelowo mają pracować w nowym budynku, wciąż są w trakcie przeprowadzki i sprzątania przestrzeni, dlatego nie ma jeszcze możliwości organizowania dużych, otwartych dla publiczności wydarzeń. O pomyśle na udostępnienie budynku zwiedzającym mówi Patryk Bednarski, pracownik Goleniowskiego Domu Kultury.

„Zdajemy sobie sprawę, że wiele osób bardzo czeka na ten budynek. My też nie mogliśmy się doczekać. Jeszcze przez kilka miesięcy nie będziemy w stanie zrealizować dużych wydarzeń na Rampie, ale chcemy zaprosić mieszkańców na kawę, bo Rampa zawsze będzie dla nich otwarta.”
W pomieszczeniach Rampy Kultura i Twierdzy Design na co dzień pracować będą Goleniowski Dom Kultury, Stowarzyszenie Teatr Brama, Stowarzyszenie Rock Hard Ride Free oraz Akademia Rock’n’Rolla. Na sali widowiskowej organizowane będą liczne koncerty, spektakle teatralne oraz festiwale. Mieszkańcy będą mogli spędzić czas również w kawiarni, która znajduje się w budynku.

fot. Daniel Somber

Projekt budowy Rampy Kultura i Twierdzy Design został dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura publiczna, Działanie 9.3. Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Wyposażenie budynku zostało współfinansowane przez projekt „RegioActive – Aktywizacja Społeczno-kulturalna Regionu” realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) INTERREG VA.

Źródło:

Materiał nadesłany

Wątki tematyczne