EN
27.06.2022, 15:47 Wersja do druku

Gdańsk. Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych - nowy kierunek studiów na UG

Zachęcamy wszystkich do obejrzenia filmów promujących nowy kierunek studiów stacjonarnych II stopnia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego: Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych (ZaiKSS).

Filmy dostępne są tu:
https://wotiza.ug.edu.pl/
https://wotiza.ug.edu.pl/zarzadzanie-i-komunikacja-w-sztukach-scenicznych-zaikss/

Kierunek jest unikalnym efektem współpracy Wydziału Zarządzania oraz teatrologów z dwóch jednostek Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego: Zakładu Dramatu, Teatru i Widowisk oraz Zakładu Badań nad Sztukami Scenicznymi. Dzięki temu studenci zdobywają interdyscyplinarną wiedzę i kompetencje w ramach dwóch równoległych ścieżek kształcenia: w zakresie zarządzania, marketingu i prawa ukierunkowanych na branżę sztuk performatywnych oraz w zakresie wiedzy o specyfice artystycznej i najnowszych tendencjach w twórczości scenicznej w Polsce i na świecie.

W tych dwóch obszarach studia kładą szczególny nacisk na aspekt komunikacji, widzianej zarówno z perspektywy pracy menedżera (odziaływanie na pracowników, kontakt z otoczeniem społecznym, kompetencje językowe), jak też z perspektywy komunikacji sceny z widownią (różnorakie formy wyrazu artystycznego w spektaklu, dialog twórcy z widzem).
Część zajęć prowadzona jest w języku angielskim, a dodatkowo doskonaleniu tego języka służy specjalnie sprofilowany 120-godzinny kurs Communicative English for arts management.

Seminaria dyplomowe prowadzone są zarówno w języku polskim, ja też angielskim i dają możliwość wyboru tematów albo z zakresu zarządzania, albo z teatrologii.   

Studenci mają możliwość realizowania samodzielnie zaplanowanych inicjatyw badawczych w ramach projektu naukowego, a także zdobywania praktycznego doświadczenia zawodowego w wybranych przez siebie instytucjach artystycznych w trakcie stugodzinnej praktyki zawodowej.

Studia są zorganizowane w oparciu o współpracę z wieloma teatrami trójmiejskimi, co daje studentom uprzywilejowany dostęp do tych instytucji.
Absolwent kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy menedżera w teatrach, agencjach artystycznych, placówkach impresaryjnych i ośrodkach kultury, na stanowisku koordynatora projektów artystycznych, organizatora wydarzeń kulturalnych w dziedzinie sztuk scenicznych i specjalisty do pracy w różnych działach instytucji artystycznych, także w zakresie promocji, marketingu i PR-u.

Źródło:

Materiał nadesłany

Wątki tematyczne