EN

8.12.2020, 08:30 Wersja do druku

Gdańsk. Warsztat z Polskiego Języka Migowego

fot. mat. teatru

Co wiesz o świecie Głuchych? Teatr Wybrzeże zaprasza wszystkich chętnych do udziału w serii warsztatów języka migowego w wersji online.

Podczas warsztatów będzie można nauczyć się najczęściej wykorzystywanych znaków PJM, a także poznać reguły migania z uwzględnieniem kluczowych dla tego języka zagadnień: spotkania będą poświęcone znakom w kontekście mimiki, przestrzeni, wizualizacji i gramatyki. Warsztaty poprowadzi Kamila Skalska, od lat zajmująca się tłumaczeniami oraz nauczaniem Polskiego Języka Migowego.

Warsztaty online odbędą się 11 i 17 grudnia o godzinie 18:00 oraz 22 grudnia o godzinie 19:00.

Zależnie od zainteresowania możliwy udział w więcej niż jednym spotkaniu.

Osoby zainteresowane powinny kontaktować się z koordynatorem projektu pod adresem [email protected]. Liczba miejsc jest ograniczona.

Linki do warsztatów będą przesyłane z wyprzedzeniem, żeby każdy uczestnik miał czas przygotować się pod względem technicznym.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

O PROGRAMIE KULTURA DOSTĘPNA

Teatr Wybrzeże bierze udział w Programie KULTURA DOSTĘPNA. W ramach programu realizujemy projekt RAZEM W TEATRZE - cykl pokazów spektakli repertuarowych z tłumaczeniem na język migowy oraz audiodeskrypcją dla osób niewidzących, niedowidzących, niesłyszących oraz niedosłyszących. Prezentacjom spektakli towarzyszą warsztaty. Projekt będzie realizowany do grudnia 2020 roku. Celem programu dotacyjnego Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu KULTURA DOSTĘPNA jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej. W ramach programu można się ubiegać o dofinansowanie projektów skoncentrowanych na nieodpłatnym uczestnictwie osób o utrudnionym dostępie do kultury. Odbiorcami dofinansowanych zadań mają być przedstawiciele różnych grup m.in: dzieci i młodzież szkolna, osoby starsze i z niepełnosprawnością, a także tych środowisk, które m.in. z powodu barier kulturowych i prawnych pozostają poza obiegiem życia kulturalnego i społecznego lub mają do niego utrudniony dostęp.

Źródło:

Materiał nadesłany

Wątki tematyczne