EN

17.05.2021, 09:00 Wersja do druku

Gdańsk. Trwa nabór zgłoszeń na stypendia kulturalne

Do 10 czerwca można zgłosić się o stypendium kulturalne miasta Gdańska. Program kierowany jest do artystów jako wsparcie w procesie powstania dzieła. Stypendium wypłacane jest w miesięcznych ratach i może być przyznane na okres nie dłuższy niż pół roku.

"O wsparcie mogą ubiegać się osoby zajmujące się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury, mieszkające i płacące podatki w Gdańsku" - poinformowała Marta Formella z referatu prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Stypendium kulturalne miasta Gdańska przyznawane jest na realizację projektów o charakterze artystycznym i kulturalnym, rozumianych jako prace zmierzające do powstania dzieła, wykonania, wydania utworu, zorganizowania wydarzenia artystycznego lub kulturalnego. Pomoc nie obejmuje zaś dofinansowania kosztów podróży, zakupu środków trwałych, honorarium osób trzecich, ponoszenia opłat administracyjnych i innych.

Stypendium adresowane jest do osób, które działają w dziedzinie literatury, sztuk wizualnych, muzyki, tańca, teatru, filmu i innych aktywności kulturalnych.

Wnioski za pomocą portalu witkac.pl można składać do 10 czerwca.

W zgłoszeniu powinny się znaleźć jasne i przejrzyście opisane działania potwierdzające rozwój twórczy autora projektu.

"Ważne, aby dokładnie określić dziedziny i techniki w jakich realizowane będzie przedsięwzięcie. Najwyżej oceniane będą projekty gwarantujące wysoki poziom artystyczny i wykraczające ponad dotychczasowe działania wnioskodawców" - wyjaśniła Formella.

Miesięczna wysokość stypendium kulturalnego miasta Gdańska jest równa wysokości minimalnego wynagrodzenia określonego rozporządzeniem Rady Ministrów. Środki wypłacane są przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy.

To drugi etap naboru o stypendium kulturalne miasta Gdańska. Wyniki pierwszego zostały ogłoszone w połowie marca. Do 112 artystek i artystów trafiło wsparcie o łącznej wartości ponad miliona złotych. W pierwszym naborze o stypendium kulturalne wpłynęło 256 wniosków.

Wśród beneficjentów znaleźli się tacy artyści jak pisarka i poetka Barbara Piórkowska, trębacz Emil Miszk, performerka Julita Wójcik, artystka wizualna Dorota Walentynowicz czy poeta Wojciech Boros.

Źródło:

PAP

Wątki tematyczne