EN

13.11.2020, 12:31 Wersja do druku

Gdańsk. Premiera utworu Leszka Możdżera na organy, chór i fortepian

fot. mat. NCK

W Centrum św. Jana w Gdańsku odbędzie się w sobotę prawykonanie światowe kompozycji Leszka Możdżera na organy, chór i fortepian, na podstawie XIX-wiecznego poematu Jana Pawła Woronicza.

Jak poinformowała Marta Korga-Bistram z Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku, sobotni koncert zwieńczy cykl wydarzeń muzycznych "Św. Jan Od-Nowa", uświetniający zakończenie II etapu prac konserwatorskich i adaptacyjnych, przekształcających kościół św. Jana w Centrum św. Jana.

W programie koncertu znajdzie się m.in. premierowe wykonanie dzieła "Zjawienie Emilki na pełni kwadry II lunacyi XII cyklu słonecznego XIII" do słów Jana Pawła Woronicza, na organy, chór i fortepian, autorstwa Leszka Możdżera.

Uznanemu, trójmiejskiemu pianiście jazzowemu towarzyszyć będą Chór kameralny "441 Hz" pod dyrekcją Anny Wilczewskiej oraz Andrzej Szadejko na organach.

Chór Kameralny "441 Hz" działa od 2006 r. Prezentuje głównie repertuar muzyki najnowszej, w tym premierowe wykonania kompozycji współczesnych. Często przekracza granice estetyczne, otwiera się na eksperymenty z różnorodnymi technikami wokalnymi. Poszukiwania przez chór pozamuzycznych inspiracji zaowocowały wieloma interdyscyplinarnymi przedsięwzięciami artystycznymi m.in. z Bobby McFerrinem, Neue Vocalsolisten Stuttgart, Svenem Helbigiem, Michałem Jacaszkiem czy Teatrem Dramatycznym w Białymstoku.

Andrzej Szadejko ukończył Akademię Muzyczną w Warszawie oraz Hochschule für Alte Musik Schola Cantorum Basiliensis w Bazylei (Szwajcaria). Jest profesorem Akademii Muzycznej w Gdańsku i profesorem wizytującym uczelni w Niemczech, Finlandii i USA. oraz ekspertem w dziedzinie historycznego budownictwa organowego. Założyciel i szef zespołu Goldberg Baroque Ensemble, z którym nagrywa premierowe wykonania kantat kompozytorów z Pomorza.

Budowa znajdującego się w historycznym centrum Gdańska kościoła św. Jana rozpoczęła się w XIV w. W 1945 r. świątynia została bardzo poważnie zniszczona. Przez kolejne 50 lat odtworzono jej bryłę i wykonano niezbędne zabezpieczenia. W tym czasie gmach należał do państwa i funkcjonował jako swojego rodzaju symbol-pomnik. Zrujnowane wnętrza były wykorzystywane jako scenografia filmowa, w latach 60. Janusz Morgenstern kręcił tu część zdjęć do serialu "Kolumbowie".

Dopiero w 1991 r. państwo przekazało świątynię Archidiecezji Gdańskiej, a ta - cztery lata później - oddała obiekt w użytkowanie NCK, które od tego czasu odbudowywało i restaurowało zabytkowy kościół, wykorzystując jego wnętrze do celów kulturalnych. W ramach rewaloryzacji kościoła m.in. odrestaurowano wieżę, posadzki i ściany świątyni, przeprowadzono konserwację ołtarza głównego, a we wnętrzu zainstalowano systemy oświetleniowe, nagłośnieniowe, grzewcze itp.

W marcu 2020 r. do kościoła św. Jana wróciły organy zrekonstruowane na wzór instrumentu powstałego w 1761 r. a zniszczonego w 1945 r. Ocalał zaś wywieziony wcześniej drewniany prospekt organów, który po konserwacji powrócił także do świątyni.

Rekonstrukcja organów bocznych w północnym ramieniu transeptu kościoła była jednym z największych zadań etapu projektu pn. "Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana na Centrum Św. Jana - etap II". Cały koszt tego przedsięwzięcia wynosi ponad 9,3 mln zł, z czego ponad 4,8 mln stanowi dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.

W Centrum św. Jana (tak brzmi nazwa obiektu na użytek świeckich imprez) odbywają się liczne koncerty, wystawy i spektakle teatralne. Jednocześnie kościół pełni funkcje sakralne, odbywają się w nim msze Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Archidiecezji Gdańskiej.

Źródło:

PAP