EN
24.05.2022, 08:20 Wersja do druku

Gdańsk. Cykl wydarzeń „Jerzy Limon: Inspiracja – Dialog – Polemika”

Jerzy Limon - teatrolog, pisarz, tłumacz, artysta, wizjoner i dyrektor teatru. Jakie inspiracje pozwalały na pełnienie tak wielu ról? Jakie dokonania w różnorodnych dziedzinach stały się spuścizną myśli Profesora, z której możemy czerpać wiedzę? W dniach 24–29 maja  w Gdańsku odbędzie się cykl wydarzeń kulturalnych i naukowych, organizowanych przez Uniwersytet Gdański, Gdański Teatr Szekspirowski oraz Fundację Theatrum Gedanense pod wspólnym tytułem: JERZY LIMON: INSPIRACJA – DIALOG – POLEMIKA.

fot. mat. organizatora

W programie: międzynarodowa konferencja naukowa, wystawy, koncert, projekcje filmowe, spektakl oraz nadanie sali teatralnej na Uniwersytecie Gdańskim imienia prof. Jerzego Limona.

W Gdańskim Teatrze Szekspirowskim odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa Jerzy Limon: inspiracja – dialog – polemika, towarzyszyć jej będzie wystawa Pochwała szaleństwa, upamiętniająca 30-lecie działalności Fundacji Theatrum Gedanense i historię powstania Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego oraz koncert Music for a while.

„Jerzy Limon: Inspiracja – Dialog – Polemika” to nazwa cyklu wydarzeń kulturalnych i naukowych inspirowanych postacią, dorobkiem i pasjami Jerzego Limona, twórcy i dyrektora Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego oraz profesora Uniwersytetu Gdańskiego, którego pożegnaliśmy w marcu 2021 r. Zarówno Uniwersytet Gdański, jak i Gdański Teatr Szekspirowski oraz Fundacja Theatrum Gedanense wystąpili z inicjatywami, które mają upamiętnić Profesora Limona i twórczo wykorzystać dziedzictwo, jakie nam zostawił. Ponieważ przyświecały nam wspólne cele i idea, postanowiliśmy połączyć siły i zorganizować wszystkie wydarzenia pod jednym hasłem:

„Jerzy Limon: Inspiracja – Dialog – Polemika”

Urodziny Profesora Jerzego Limona 24 maja uczcimy wernisażem wystawy Gdańskie ślady Szekspira: Chodowiecki & Limon, którą Uniwersytet Gdański przygotował we współpracy z Muzeum Narodowym w Gdańsku. Zaprezentujemy na niej nie tylko wspaniałą kolekcję rycin Daniela Chodowieckiego do sztuk Szekspira ze zbiorów MNG, ale też wybrane prace inspirowane Szekspirem z bogatej kolekcji Jerzego Limona. Nadanie imienia Profesora Jerzego Limona Sali Teatralnej w budynku Neofilologii 26 maja uświetnimy spektaklem WILLIAM ON MY MIND, przygotowywanym przez Akademickie Centrum Kultury „Alternator”.

Natomiast na weekend 27–29 maja Centrum Filmowe Uniwersytetu Gdańskiego im. Andrzeja Wajdy przygotowało pokaz filmów pt. Szekspir na ekranie: wariacje, mutacje, światy równoległe. 27–28 maja w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Jerzy Limon: Inspiracja – Dialog – Polemika”. To wydarzenie ma na celu upamiętnienie dorobku życia Profesora oraz wpływu, jaki miał na różne sfery życia kulturalnego, społecznego i naukowego w Polsce i na świecie. Ideą, która nam przyświeca, jest stworzenie przestrzeni do swobodnej dyskusji z udziałem wybitnych uczonych, artystów, krytyków, kuratorów i animatorów kultury, inspirowanej postacią Profesora. Konferencji będzie towarzyszyć przygotowana przez Fundację Theatrum Gedanense wystawa Pochwała szaleństwa, dokumentująca 30 lat historii Fundacji oraz powstanie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.

Jerzy Limon potrafił łączyć ludzi wokół swoich wielkich wizji i jesteśmy przekonani, że nasze wspólne działanie wokół spraw z Nim związanych stanowi jedną z najpiękniejszych form inspiracji postawą Profesora i dialogu z Jego ideami. Z tą myślą zapraszamy Państwa na spotkanie z Szekspirem na Uniwersytecie Gdańskim i w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim.

***

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA. JERZY LIMON: INSPIRACJA – DIALOG – POLEMIKA
27–28 maja 2022 r., godz. 10.00–18.00

WERNISAŻ WYSTAWY POCHWAŁA SZALEŃSTWA. 30-lecie Fundacji Theatrum Gedanense i historia powstania Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego
27 maja 2022 r., godz. 18:30

KONCERT MUSIC FOR A WHILE
28 maja 2022 r., godz. 18:30

Źródło:

Materiał nadesłany