EN
19.04.2022, 16:09 Wersja do druku

Gdańsk. Archipelag Kultury Projektornia ogłasza nabór do Rezydencji Artystycznej PÓŁNOC

Konkurs skierowany jest do NGO, kolektywów artystycznych, grup nieformalnych oraz artystów i artystek oraz animatorek i animatorów kultury zainteresowanych rozwojem twórczym oraz partycypacją mieszkańców Brzeźna.

fot. mat. organizatora

Hasłem przewodnim konkursu jest Północ, gdyż inspiracją do działań realizowanych w trakcie rezydencji jest ul. Północna w Gdańsku, jej historia, jej teraźniejszość i przyszłość, jej mieszkańcy i goście, jej opowieści i legendy.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie opracowanie koncepcji na projekt artystyczny dedykowany wszystkim mieszkańcom Brzeźna (małym i dużym, miejscowym i turystom). Zgłaszany projekt ma mieć charakter artystyczno-animacyjny, zakładający partycypację/uczestnictwo mieszkańców dzielnicy.
Finał projektu ma odbywać się przy ul. Północnej w Gdańsku i odwoływać się do hasła PÓŁNOC. Preferowane będą inicjatywy włączające społeczność lokalną w projekt lub nawiązujące do idei budowania wspólnoty.

W pierwszym etapie realizacji projektu przyjmowane są zgłoszenia udziału w konkursie, na które składa się: koncepcja projektu rezydencyjnego oraz udokumentowane w formie audio/wideo inne wydarzenie wcześniej zrealizowane przez kandydatów. Preferowane są wydarzenia kierowane do szerokiej publiczności np.: spektakle familijne, wystawy międzypokoleniowe, koncerty o tematyce społecznej, akcje animatorskie łączące młodzież i seniorów, performance angażujące społeczność itd..

Do drugiego etapu zaprosimy trzy najlepsze propozycje projektowe. Grupy będą miały możliwość poznać mieszkańców Brzeźna i pokazać na żywo nadesłaną przez siebie inicjatywę (nadesłaną wcześniej w formie pliku audio/wideo) przed projektorniową publicznością podczas obchodów Dnia Sąsiada.

Jury złożone z przedstawicieli GAKu, jak również mieszkańców dzielnicy, wyłoni zwycięską grupę, która w ramach nagrody zrealizuje swój projekt rezydencyjny w Projektorni GAK. Zwycięska grupa otrzyma 5 000 zł na produkcje wydarzenia, którego finał odbędzie się w połowie lipca przy ulicy Północnej.

Harmonogram:
30.04.2022 r. – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń drogą on-line;
5.05.2022 r. – Wybór trzech najciekawszych propozycji projektowych, które zostaną zaproszone do zaprezentowania nadesłanych inicjatyw video, na żywo w Projektorni GAK;
28, 29.05.2022 r. – prezentacja zrealizowanej wcześniej przez twórców/twórczynie inicjatyw oraz wybór Laureatów/Laureatek Konkursu.
24.06.2022 – 15.07.2022 r. – praca rezydencyjna w Projektorni GAK - realizacja nadesłanego projektu;
16/17.07.2022 r. – prezentacja inicjatywy.

Źródło:

Materiał nadesłany