Fundacja Rozwoju Sztuki Tańca

ul. Zwycięstwa 8/1 lok.10
15-703 Białystok
Prezes Zarządu

Karolina Garbacik

tel.

85 652 51 64

e-mail

fundacjarozwojusztukitanca@gmail.com

www.facebook.com/fundacjarozwojusztukitanca

Aktualności

Archiwum

Pokaż 12 kolejnych artykułów