Centrum Kultury Wrocław-Zachód

Centrum Kultury Wrocław-Zachód

Dyrektor naczelny

Klaudiusz Winiarski

ul. Chociebuska 4-6 54-433 Wrocław

tel./faks 071 354 46 60 tel. 071 353 96 94, 071 353 96 95

biuro@ckwz.art.pl

www.ckwz.art.pl

Archiwum