EN
Centrum Kultury i Sztuki

Centrum Kultury i Sztuki

Dyrektor naczelny

Barbara Fibingier

ul. Łazienna 6 62-800 Kalisz

062 7652500, 062 7652501 (sekr.), 062 7641048, 7652545 (dział art.),

ckis@ckis.kalisz.pl

www.ckis.kalisz.pl

Archiwum