EN

Centralny Basen Artystyczny

Centralny Basen Artystyczny

Dyrektor naczelny

dyr. Piotr Duda

ul. Konopnickiej 6 00-491 Warszawa

022 339 07 61 (sekr.), 022 339 07 62 (fax), 022 339 07 60, 022 339 06 08 (kasa), 022 339 06 09, 022 339 07 55

[email protected]

www.basen.art.pl

Repertuar - Październik 2023
Brak spektakli w danym miesiącu

Archiwum

Pokaż 12 kolejnych artykułów