EN
15.11.2021, 09:07 Wersja do druku

Bielsko-Biała. "Zakazane dzieci – opowieść Korczakowska" performatywnie i premierowo w Banialuce

 Dramat Artura Pałygi "Zakazane dzieci – opowieść Korczakowska", napisany specjalnie dla Teatru Banialuka, prezentowany będzie 21 listopada w formie czytania performatywnego.

fot. mat. teatru

„Czy znajdziecie na świecie istotę słabszą, biedniejszą, więcej zdaną na łaskę otoczenia, bardziej potrzebującą litości, serca i opieki niż dziecko?” – pisał Jean-Jacques Rousseau i dodawał: „Natura chce, by dzieci były dziećmi, zanim zostaną ludźmi”.Wiele lat później Janusz Korczak odwrócił ten pogląd, pisząc: „nie ma dzieci, są ludzie”. Teatr Lalek Banialuka przypomina o tym wielkim pedagogu, realizując projekt Banialuka, Korczak, Dom. Do realizacji zaproszeni zostali wyjątkowi artyści: dramatopisarz Artur Pałyga, reżyserka Anna Augustynowicz i Jacek Wierzchowski – kompozytor. W ramach projektu napisany specjalnie dla Banialuki dramat Artura Pałygi Zakazane dzieci – opowieść Korczakowska prezentujemy w formie czytania performatywnego, po którym odbędzie się dyskusja z twórcami, której gościem specjalnym będzie Barbara Sochal – Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka a moderatorem – Janusz Legoń.

W kolejnym sezonie artystycznym na podstawie tego tekstu powstanie przedstawienie o dzieciach bez domu, nikomu niepotrzebnych, zakazanych. Ten bolesny temat Artur Pałyga przedstawia w swej sztuce bardzo współcześnie i prosto, zmuszając odbiorcę do zajęcia własnego stanowiska. Nie redukuje Korczaka do roli heroicznego bohatera, który wybrał drogę śmierci, ale pokazuje nam jego uwrażliwienie na potrzeby dziecka, na prawo do szacunku, do niewiedzy, lęku i łez, do wyrażania swoich uczuć i do szczęścia. Wedle Pałygi sens historii Korczaka zawiera się w tym, że sztuką jest nie tylko umrzeć z dziećmi – sztuką jest z dziećmi żyć i przyjmować na siebie trud uczenia ich miłości, także wtedy, gdy młode serca przepełnia ból i strach, gdy rodzi się nienawiść. I uczyć się języka, jakim mówią dzieci, bez względu na kolor skóry i pochodzenie.

21 listopada 2021
godz. 18:00 – Scena na Piętrze Teatru Lalek Banialuka.

autor dramatu Artur Pałyga
reżyseria Anna Augustynowicz
muzyka Jacek Wierzchowski

obsada: Małgorzata Bulska, Dominika Kaczmarek, Magdalena Obidowska, Katarzyna Pohl, Marta Popławska, Lucyna Sypniewska, Dagmara Włoszek-Rabska Władysław Aniszewski, Konrad Ignatowski, Włodzimierz Pohl, Ziemowit Ptaszkowski, Radosław Sadowski, Tomasz Sylwestrzak, Ryszard Sypniewski, Piotr Tomaszewski

muzycy Marcin Żupański – klarnety, Michał Kozińskiwiolonczela

Dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Partnerami projektu są: Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944), Gmina Wyznaniowa Żydowska w Bielsku-Białej

Patronat medialny; dziennik Teatralny, Telewizja Katowice, Radio Katowice, Kronika Beskidzka, Beskidzka 24

Źródło:

Materiał nadesłany