EN

28.05.2021, 19:14 Wersja do druku

Białystok. Wyłoniono ofertę na modernizację Teatru Dramatycznego

fot. Ewa Krajewska / mat. teatru

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku wybrał ofertę w przetargu na remont budynku. Najkorzystniejszą propozycję złożyła firma Budimex SA.

Teatr Dramatyczny ogłosił przetarg na generalny remont swojej siedziby w lutym tego roku. 7 maja minął czas na złożenie ofert w postępowaniu przetargowym. W zaplanowanym terminie do instytucji wpłynęły dwie propozycje. Swoje oferty złożyły firmy: Budimex SA oraz PORR S.A. – Lider wraz z Modzelewski & Rodek Sp. z o.o. – Partner. Cena brutto oferty Budimexu SA wyniosła 31 777 284,93 zł, termin realizacji: 18 miesięcy, gwarancja na okres 84 miesięcy. Oferta PORR S.A. – Lider oraz z Modzelewski & Rodek Sp. z o.o. – Partner opiewała na kwotę 33 999 265,17 zł, termin realizacji: 18 miesięcy, gwarancja na okres 84 miesięcy.

Obie oferty cenowe mieściły się w kwocie, jaka została zaplanowana na realizację inwestycji. Złożone propozycje zostały przeanalizowane pod kątem formalno-prawnym. Korzystniejszą ofertę złożyła firma Budimex SA i to ona została wyłoniona jako potencjalny wykonawca inwestycji. Jeśli odnośnie decyzji Zamawiającego nie wpłynie odwołanie, teatr podpisze umowę z wybranym wykonawcą.

Zamierzony od wielu lat generalny remont Teatru Dramatycznego otrzymał dofinansowanie w wysokości 26 000 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki na realizację zadania zostały także zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego. Główne prace w siedzibie teatru mają ruszyć w III kwartale br. Planowany termin zakończenia inwestycji to 2023 rok.

Źródło:

Materiał nadesłany