EN

3.06.2023, 15:51 Wersja do druku

Biała Podlaska. Konkurs Akordeonowy im. Bogusława Kaczyńskiego

O Grand Prix w kwocie 12 tysięcy złotych (równowartość ok. 2 600 euro) walczyć będą uczestnicy I Międzynarodowego Konkursu Akordeonowego im. Bogusława Kaczyńskiego. Termin nadsyłania zgłoszeń przedłużono do 8 czerwca 2023 roku. Konkurs odbędzie się 16 i 17 czerwca w Zespole Szkół Muzycznych I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Białej Podlaskiej.

fot. Archiwum Fundacji Orfeo

Przewodniczącym jury jest rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, wybitny akordeonista prof. dr hab. Klaudiusz Baran.

Grand Prix ufundowane przez Fundację ORFEO im. Bogusława Kaczyńskiego w Warszawie wynosi 12 tysięcy złotych. Patronat nad wydarzeniem objął prezydent miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk. Realizacją konkursu zajął się Waldemar Robak, dyrektor ZSM w Białej Podlaskiej. Ten muzyk, pedagog i znakomity menedżer kultury, pracuje w bialskiej szkole muzycznej od 1986 r., a od 1997 r. pełni funkcję dyrektora.

Pomysłodawcą konkursu jest przewodniczący rady Fundacji ORFEO Zbigniew Napierała.

Konkurs swoim zasięgiem obejmuje kraje: Polska, Ukraina, Litwa, Estonia i Słowacja. Skierowany jest do uczniów szkół muzycznych II stopnia oraz akademii muzycznych. Jego ideą  jest propagowanie muzyki akordeonowej, akordeonowej sztuki wykonawczej i dorobku artystycznego młodzieży na drodze edukacji muzycznej. Patron konkursu i festiwalu, honorowy obywatel Białej Podlaskiej Bogusław Kaczyński, uczył się gry na akordeonie i fortepianie. Przez całe dorosłe życie propagował miłość do opery i muzyki klasycznej.

Przewodniczący jury prof. dr hab. Klaudiusz Baran, jako pierwszy akordeonista w Polsce otrzymał nagrodę Fryderyka. Wystąpi w Białej Podlaskiej razem z orkiestrą Lwowskiej Opery Narodowej, prowadzoną przez jej dyrektora artystycznego Ivana Cherednichenko, w Dniu Niepodległości Ukrainy 24 sierpnia 2023 roku, podczas 5. Festiwalu im. Bogusława Kaczyńskiego.

W jury konkursu zasiądą również: prof. dr hab. Piotr Chołołowicz z Akademii Muzycznej w Katowicach (pełni funkcję kierownika katedry akordeonu), prof. dr hab. Elżbieta Rosińskareprezentująca Akademię Muzyczną w Gdańsku(zapraszana do jury konkursów w Polsce, Słowacji, Chorwacji i na Litwie) oraz prof. Volodymyr Runchak z Kijowa (ukraiński akordeonista, dyrygent i kompozytor).

Laureat Grand Prix I Międzynarodowego Konkursu Akordeonowego wystąpi na finałowej gali 5. Festiwalu im. Bogusława Kaczyńskiego w Amfiteatrze w Białej Podlaskiej w niedzielę 27 sierpnia 2023 roku. Podczas jubileuszowego koncertu w reżyserii Krzysztofa Korwina-Piotrowskiego zaśpiewają gwiazdy opery, operetki i musicalu: Grażyna Brodzińska, Wioletta Białk, Jakub Milewski i Adam Sobierajski, a Orkiestrę Straussowską ORFEUM poprowadzi skrzypek i dyrygent Mieczysław Smyda.

Mecenasami konkursu są: Miasto Biała Podlaska oraz Fundacja ORFEO im. Bogusława Kaczyńskiego w Warszawie.
 
Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia im. Fryderyka Chopina
Prezydent Miasta Biała Podlaska
Fundacja ORFEO im. Bogusława Kaczyńskiego

Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 8 czerwca 2023roku. Formularz należy przesłać na adres e-mail: [email protected]

Wpisowe należy uiścić na konto bankowe: Rada Rodziców przy ZSM 73 8025 0007 0020 0471 2000 0010. Tytuł „Konkurs akordeonowy”

Źródło:

Materiał własny