EN

10.09.2020, 15:28 Wersja do druku

Gdańsk. Nadchodzi III Festiwal Rzeczy Istność

Zapraszamy na trzecią edycję Międzynarodowego Festiwalu „Rzeczy Istność” ( Gdańsk, PARK OLIWSKI 18-20 września 2020). To jedyny w Polsce Festiwal Artystów Teatru Przedmiotu. Organizatorem festiwalu jest Fundacja Theatrum Mundi Adama Walnego. 

Wydarzenie jest współfinansowane przez MKiDN. Festiwal odbędzie się w plenerach Parku Oliwskiego, dzięki uprzejmości Muzeum Narodowego. 

Patronat medialny objęło Radio Gdańsk oraz portal Trójmiasto.pl

Tegoroczna edycja nosi tytuł „Laboratorium Zniewolonych Obiektów”, dotyczy technik figuratywnych animowanych z dystansu wyznaczanego przez nici, druty, wysięgnik. Zaprosiliśmy do udziału w festiwalu artystów z kraju i Europy, którzy swoje życie złączyli z figurami animowanymi nie bezpośrednio. To impreza mająca na celu promocję unikalnych zjawisk teatralnych: teatru marionetek, kukły zmechanizowanej, jawajki etc. oraz integrację środowisk zainteresowanych korzystaniem z narzędzi tego teatru w edukacji, terapii czy sztukach pięknych.

Festiwal Rzeczy Istność jest wyjątkowy w skali kraju z kilku powodów. Jest jedynym festiwalem artystów teatru nie teatrów. Prezentujemy dorobek twórców teatralnych mimo, że występują w zespołach pod różnymi szyldami. Publiczność ma możliwość żywego uczestnictwa w spotkaniu z nimi, zadawaniu pytań, pracy warsztatowej. Podczas festiwalu zwracamy uwagę na wysoki poziom i autorski charakter sztuki. Zapraszamy spektakle, które powstały poza instytucjami. Promujemy młodych artystów i spotykamy ich z doświadczonymi mistrzami. Prezentujemy szerokim rzeszom odbiorców sztukę niszową i mało znaną nadając jej mało znaną perspektywę - Teatru Przedmiotu jako osobnej dziedziny sztuki mającej zarówno tradycję jak i awangardę, różne szkoły i dającej szereg narzędzi możliwych do wykorzystania w edukacji, terapii i sztukach performatywnych. 

Partnerzy: Instytut Teatru przedmiotu, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, Studio Jadwiga Możdżer, Koło Naukowe Wielokulturowych Źródeł Teatru UG, Rada Dzielnicy Oliwa.

PROGRAM MFTP RZECZY ISTNOŚĆ 

3 dniowy Festiwal Teatru Przedmiotu odbywa się w PARKU OLIWSKIM w godz. 16.00 -21.00 w pobliżu Pałacu Opatów. 


18.09.2020 PIĄTEK
16.00. Mistrzowskie warsztaty budowy i animacji marionetki 
17.00 Wernisaż obiektów teatralnych 
18.00 „SINGING SWINGING” spektakl Pavel Vangeli (Czechy)
19.00 „Romans Bellisy i Perlimplina”, spektakl Krzysztof Zemło (Polska)

20.00 „Szekspir made in Poland” spektakl Adam Walny

Wieczorne spotkania z artystami przy muzyce ( na zaproszenia)

19.09.2020 SOBOTA
16.00. Mistrzowskie warsztaty budowy i animacji marionetki
17.00. „Praktikabel” spektakl grupy Robert Svec (Słowacja)
18.00 „Dziadek” spektakl Adam Walny
19.00 „Maurycy” spektakl Marek Idzikowski
Wieczorne spotkania z artystami przy muzyce ( na zaproszenia)

20.09.2020 NIEDZIELA
16.00 Mistrzowskie warsztaty budowy i animacji marionetki
17.00 Pokaz powarsztatowy prow. Adam Walny/Mariusz Cholajda

18.00 DU.PA spektakl Henryka Hryniewicki
19.00 Don Kichote spektakl Adam Walny
Wieczorne spotkania z artystami przy muzyce ( na zaproszenia)

Podczas festiwalu stosujemy się do aktualnych wytycznych Ministerstwa Zdrowia.

W razie niespodziewanych trudności z przyjazdem zagranicznych gości repertuar może ulec zmianie.

Źródło:

Materiał nadesłany