EN

14.05.2021, 09:15 Wersja do druku

Wrocław. Startują warsztaty i szkolenia w ramach projektu „Granice w teatrze”

We wrocławskiej Akademii Sztuki Teatralnej w najbliższy weekend 15 i 16 maja odbywać się będą warsztaty i szkolenia projektu „Granice w teatrze”, który powstał w celu zapobieganiu przemocy i nadużyciom w teatrze i szkolnictwie artystycznym.

fot. mat. organizatora

W jego ramach zostanie zrealizowanych 80 godzin warsztatów i szkoleń. Odbędzie się również panel dyskusyjny, w którym wezmą udział m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, Alina Czyżewska, Dorota Segda oraz Wojciech Malajkat.

To projekt podnoszący świadomość praw człowieka, standardy stosowania prawa i równego traktowania w polskim szkolnictwie teatralnym i w teatrze stworzony przez Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego ITI (Polish Centre of the International Theatre Institute). Jest odpowiedzią na coraz częściej raportowane i nagłaśniane przypadki nadużyć w polskich teatrach i szkołach artystycznych. Jego efektem ma być stworzenie projektu KARTY PRAW i GRANIC TWÓRCZEGO PROCESU z intencją by karta taka była akceptowana
i podpisywana przed kolejne teatry i ośrodki edukacji artystycznej. Powstanie również e-book, w którym zebrane będą doświadczenia projektu, popularyzujące wiedzę i dobre praktyki.

Wśród panelistów znajdą prawnicy, ludzie teatru i działacze społeczni się m.in.: Adam Bodnar, Alina Czyżewska, mecenas Krzysztof Budnik, Agata Adamiecka, Ula Kijak, Anna Zubrzycki, Paweł Paszta, Elżbieta Czaplińska- Mrozek, Ewelina Ciszewska, Dorota Segda i Wojciech Malajkat. Warsztaty prowadzić będą artyści, psychoterapeuci i pedagodzy oraz przedstawiciele organizacji branżowych, wśród nich m.in.: Niamh Dowling, Jagoda Szelc, Monika Klonowska, Ula Kijak, Małgorzata Wdowik, Ewelina Śliwińska- Kur, Kazimierz Ździebło, Magdalena Jochna- Latoś i Julianna Bloodgood, Diego Pileggi i Kate Lush

Nad projektem KARTY PRAW będą pracowali m in: Marta Miłoszewska, Agata Adamiecka
i mec. Krzysztof Budnik

Koordynatorkami projektu są prezeska Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Instytutu Teatralnego i reżyserka Karolina Kirsz oraz aktorka i psychoterapeutka Marzena- Kopczyńska- Urlich.

Granice w teatrze to projekt skierowany głównie do osób związanych zawodowo z teatrem (potencjalni sprawcy, świadkowie i ofiary nadużyć).

- Teatr jest sztuką kolektywną. Proces artystyczny angażuje ludzi w sposób totalny. Pracując nad rolą, często pracuje się również na własnej tożsamości, intymności i emocjach. Następuje rodzaj otwarcia i zaufania, które może prowadzić do nadużyć psychicznych i fizycznych. Ponadto, silnie hierarchiczna struktura, wciąż istniejąca w teatrze, stwarza zagrożenie stosowania różnych form przemocy. Studenci szkół teatralnych (ludzie bardzo młodzi) oddają się totalnie swojej pracy i często brakuje im świadomości własnych granic (mit ucznia i mistrza). Również wykładowcy, czasami nieświadomie, stosują patologiczne wzorce, w których sami zostali ukształtowani. Obie strony wymagają więc pomocy i wsparcia. – tłumaczą potrzebę działania i stworzenia projektu jego koordynatorki: Karolina Kirsz i Marzena Kopczyńska – Urlich. - Wciąż nie mamy pewności, ile tak naprawdę nam wolno. Nie czujemy się bezpieczni
i nie mamy komfortu pracy. Musimy na nowo te granice zdefiniować i ustalić. Jedynie wtedy będzie możliwa twórcza współpraca celem kształcenia młodych artystów (bez naruszania ich granic i praw). Sporo już zostało powiedziane. Teraz czas, abyśmy nabyli praktycznych kompetencji w stawianiu granic, znajomości prawa i pogłębili świadomość specyfiki artystycznego procesu. –
dodają.

Partnerami projektu są Akademia Sztuki Teatralnej/ filia we Wrocławiu, Stowarzyszenie Dyrektorów TeatróworazGildia Polskich Reżyserów i Reżyserek Teatralnych. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego z funduszy EOG.

Więcej o projekcie na profilu FB: http://bit.ly/GraniceWTeatrze

Źródło:

Materiał nadesłany

Data publikacji oryginału:

14.05.2021

Wątki tematyczne