EN
18.02.2022, 09:15 Wersja do druku

Wrocław. Krytyk teatralny Piotr Hildt stypendystą Uniwersytetu Wiedeńskiego

Swoje badania w Wiedniu kontynuuje Piotr Hildt ze Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, afiliowany w Zakładzie Badań Praktyk Kulturowych Instytutu Kulturoznawstwa pod opieką prof. Mirosława Kocura. Doktorant otrzymał najdłuższy grant w konkursie STER organizowanym w UWr przy finansowaniu prestiżowej polskiej organizacji, jaką jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

fot. archiwum prywatne

Badania są kontynuacją wcześniejszego udziału mgr. Piotra Hildta
w międzynarodowym Programie Doktorantów Wizytujących na Uniwersytecie Wiedeńskim, z którego korzystał ze wsparciem Erasmus Plus. Opiekunem stypendysty jest prof. Alois Woldan, odznaczony niedawno przez austriackiego ministra Krzyżem zasługi pierwszej klasy w dziedzinie sztuki i nauki oraz Doktoratem honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. Stypendium na indywidualny pobyt badawczy jest związane z pracą doktorską mgr. Hildta poświęconą nowym studiom nad teorią współczesnej reżyserii teatralnej w Europie. Młody teatrolog skupia się na researchu z zakresu teatrologii stosowanej, teorii inscenizacji, metodyki analizy przedstawienia
i badań artystycznych. Otrzymał tym samym możliwość ubiegania się w austriackich konkursach krajowych, rozwijania dalszych kontaktów w środowisku artystycznym Wiednia oraz skorzystania z oferty tzw. promotora pomocniczego.

Piotr Hildt ukończył w Polsce i Austrii studia teatrologii i dziennikarstwa telewizyjnego oraz studium aktorskie. Współpracował jako asystent reżyserów m.in. w Volkstheater Wien i sam reżyserował spektakle w teatrze offowym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych i krytykiem. Jako laureat Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego otrzymał w tym roku wysoką nagrodę ufundowaną przez Marszałka Województwa Pomorskiego. Inicjatywę przeznaczoną dla najlepszych polskich krytyków teatralnych młodego pokolenia organizuje Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, zaś gala konkursu odbyła się w Teatrze Witolda Gombrowicza w Gdyni. Ponadto, za działalność artystyczną związaną z organizacją autorskiego Zespołu Teatralnego w Uniwersytecie Wrocławskim, Piotr Hildt został nominowany w konkursie „Młode Talenty” Dolnośląskiego Klubu Kapitału.

Źródło:

Materiał nadesłany