EN

Wojewódzki Dom Kultury Rzeszów

Wojewódzki Dom Kultury Rzeszów

Dyrektor naczelny

Marek Jastrzębski

ul. S. Okrzei 7, skr. poczt. 20 35-959 Rzeszów

tel. 0 17 853 52 57 w. 22

[email protected]

www.wdk.podkarpackie.pl/

Aktualności

Archiwum