EN

8.10.2020, 16:04 Wersja do druku

Warszawa. Zespół Ekspercki przy IT. Zadaj pytanie ekspertowi

23 października w Salach Redutowych Teatru Wielkiego – Opery Narodowej odbędzie się konferencja Zespołu Eksperckiego ds. sytuacji teatrów, powołanego przy Instytucie Teatralnym. Podczas wydarzenia poruszone zostaną najistotniejsze problemy dotyczące organizacji życia teatralnego w Polsce w czasie pandemii COVID-19. Już dziś każda zainteresowana osoba może zadać pytanie ekspertom. Będzie to możliwe także podczas – transmitowanej na żywo w internecie – konferencji. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa!

mat. organizatora

W programie konferencji znalazły się trzy panele dyskusyjne dotyczące kwestii finansowych, ustrojowych i „pandemicznych”. Pierwszy z wymienionych poświęcony będzie uruchomionemu 8 października Funduszowi Wsparcia Kultury. W jego budżecie znalazło się aż 400 mln zł, które zostaną przeznaczone na zrekompensowanie instytucjom artystycznym, organizacjom pozarządowym oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność kulturalną w obszarze teatru, muzyki lub tańca strat poniesionych z powodu pandemii COVID-19. Powołanie Funduszu zostało zainicjowane przez nasz Zespół, a założenia finansowe wypracowane we współpracy z ekspertami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przedstawicieli środowisk muzycznych i tanecznych.

Podczas panelu pandemicznego omówimy obecną kondycję oraz wyzwania stojące przez teatrami i artystami w czasie pandemii oraz przyjrzymy się obowiązującym wytycznym i zagadnieniom dotyczącym komunikacji z widzami. Panel ustrojowy poświęcimy na analizę obecnych przepisów regulujących życie teatralne w Polsce oraz pracę artystów teatru i zwrócimy się w stronę „katalogów dobrych praktyk” w relacjach między poszczególnymi grupami interesariuszy. 

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, na widowni Teatru Wielkiego zasiądą członkowie Zespołu i ich goście, ale przebieg konferencji będzie w całości transmitowany w internecie - na stronie www Instytutu Teatralnego oraz w naszych kanałach społecznościowych. Co ważne, „wirtualni uczestnicy” konferencji będą mogli „na żywo” zadawać pytania panelistom - przewidzieliśmy na to miejsce w programie wydarzenia. 

Uwagi, spostrzeżenia i sugestie tematów lub problemów wartych omówienia można zgłaszać już dziś, wysyłając wiadomość na adres: [email protected]. Gorąco do tego zachęcamy!

Przypominamy, że na wszystkie pytania dotyczące Funduszu Wsparcia Kultury czekamy również tutaj: [email protected][email protected][email protected].

Pomoc świadczymy także telefonicznie - w okresie naboru wniosków czynne są dwie infolinie (od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-17:00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 10:00-15:00): Instytut Teatralny: 22 122 11 83 oraz Instytut Muzyki i Tańca: 22 122 11 82.

_____

Głównym zadaniem powołanego pod koniec maja 2020 Zespołu Eksperckiego ds. sytuacji teatrów jest wypracowanie konkretnych rozwiązań prawnych, mających chronić podmioty prowadzące działalność teatralną, ich pracowników i współpracowników oraz łagodzić negatywne skutki spowodowane przez zagrożenie epidemiczne.

Prace Zespołu są na bieżąco relacjonowane na stronie internetowej Instytutu Teatralnego.

Źródło:

Materiał własny

Wątki tematyczne