EN
9.09.2021, 18:17 Wersja do druku

Warszawa. Wręczenie nagrody i wyróżnienia im. Zygmunta Hübnera - 20 września

fot. Przemysław Jendroska/ mat. Teatru Żydowskiego

Nagroda im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru” po raz ósmy będzie uroczyście wręczona 20 września 2021 roku, w noszącym jego imię Teatrze Powszechnym w Warszawie. Laureatem Nagrody został Robert Talarczyk. Z kolei laureatem II edycji Wyróżnienia im. Zygmunta Hübnera „Złoty Prolog” został Jędrzej Piaskowski.

Nagroda im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru” ustanowiona została przez Fundację Teatru Myśli Obywatelskiej im. Zygmunta Hübnera, aby – wyrażane w praktyce twórczej, dydaktycznej oraz pisarskiej idee Patrona – przypominać i propagować. Pomimo oczywistych zmian politycznych, społecznych, estetycznych i obyczajowych, które dokonały się wokół teatru i w nim samym, idee te są wciąż warte pamięci i uwagi – dla dobra teatru, jego twórców i publiczności.

Robert Talarczyk – jest wielokrotnie nagradzanym i wyróżnianym twórcą teatru, aktorem, reżyserem, scenarzystą i dramaturgiem. Jest absolwentem wrocławskiej filii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. W latach 2005-2013 kierował Teatrem Polskim w Bielsku Białej. Od września 2013 jest dyrektorem Teatru Śląskiego w Katowicach.

Podczas uroczystości wręczenia Nagrody po raz drugi zostanie przyznane także Wyróżnienie im. Zygmunta Hübnera „Złoty Prolog”, dla młodego twórcy teatru, który w ocenie Fundacji w swoim działaniu realizuje ideały Patrona w następujących aspektach:
- etyka pracy,
- samodzielność i oryginalność,
- wrażliwość na problemy współczesności,
- dbałość o warsztat,
- wysoki poziom działań artystycznych, organizacyjnych lub społecznych.

Decyzją Rady Fundacji, laureatem II edycji Wyróżnienia „Złoty Prolog” 2021 został Jędrzej Piaskowski.

Jędrzej Piaskowski – reżyser tworzący z nieukrywanym zamiarem szukania sposobu na odnalezienie utraconej wspólnoty, operujący środkami typowymi dla współczesnego młodego teatru, w dobrej komunikacji z dzisiejszą widownią.

Nagroda im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru” ma na celu:
- promować ludzi, podejmujących dzieło Zygmunta Hübnera, które realizował jako Dyrektor, Artysta i Autor,
- zwrócić społeczną uwagę – dyrektorów, urzędników, samorządowców, menadżerów kultury teatralnej – na trud organizowania działań teatralnych w duchu myśli obywatelskiej,
- przywrócić sens pojęciu sukcesu artystycznego i kariery artystycznej, opartych na artyzmie i sztuce, pojętej jako misja społeczna, kształtująca wrażliwość widzów, tworząca społeczną świadomość i tożsamość,
- propagować kryteria oceny pozycji artysty, mierzonej rzeczywistymi dokonaniami w sferze twórczości,
- promować wartości, którym przez całe życie wierny był Patron Fundacji, tj.: zawodową rzetelność, uczciwość, dobrze pojętą pracowitość, globalne spojrzenie na teatr, obywatelską odpowiedzialność oraz wszechstronność w działaniu na gruncie teatralnym,
- wyróżniać ludzi wszechstronnych, których praca przyczynia się do rozwoju/ewolucji teatru, a także do poszerzenia wiedzy na jego temat, wizjonerów teatru, ludzi dla których teatr jest sensem życia, którzy są autorytetami w jego dziedzinie.

Nagroda przyznawana jest corocznie Człowiekowi Teatru za działalność zgodną z myślą i działaniem Zygmunta Hübnera.

Kapitułę VIII edycji Nagrody stanowią członkowie Rady Fundacji: Barbara Borys-Damięcka, Ewa Dałkowska, Joanna Hübner-Wojciechowska, Krystyna Janda, Janusz Gajos, Kazimierz Kaczor, Stanisław Radwan, Jacek Sieradzki, Allan Starski, a także laureaci poprzednich edycji Nagrody: Anna Augustynowicz, Dorota Buchwald, Piotr Cieplak, Jan Englert, Jacek Głomb, Tomasz Rodowicz i Jerzy Trela.

Współfundatorem Nagrody i Wyróżnienia jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a mecenasem uroczystości ich wręczenia miasto st. Warszawa.

Źródło:

Materiał nadesłany