EN

26.01.2023, 15:54 Wersja do druku

Warszawa. Program dotacyjny Niepodległa na nowych zasadach

Do 24 lutego 2023 roku do godziny 15:59 można skłądać wnioski do programu dotacyjnego "Niepodległa" na 2023 r. O środki moga ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Tegoroczny program przewiduje dofinansowanie projektów upamiętniających ważne wydarzenia w historii Polski, począwszy od Konfederacji Barskiej aż do Obrad Okrągłego Stołu oraz pierwszych częściowo wolnych wyborów.

fot. Tomasz Tołłoczko / mat. organizatora

W programie można wnioskować o dofinansowanie od 10 tys. do 100 tys. złotych brutto. Poziom dofinansowania ze środków programu dotacyjnego nie może przekroczyć 85% całego budżetu zadania. Budżet Programu Dotacyjnego „Niepodległa” w 2023 roku wynosi 6 mln zł.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się:

samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych),

organizacje pozarządowe.

Na przygotowanie i złożenie wniosków beneficjenci mają czas do 24 lutego 2023 roku do godziny 15:59.

Zadania będzie można realizować od 25 kwietnia 2023 do 20 listopada 2023 roku.

W ramach programu można realizować następujące zadania:

  • wystawy wraz z katalogami;
  • rekonstrukcje historyczne;
  • festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne);
  • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – gry terenowe, wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy, warsztaty (z wyłączeniem warsztatów z tworzenia aplikacji mobilnych i tworzenia stron internetowych oraz filmowych, warsztatów strzeleckich);
  • wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
  • kwerendy archiwalne i naukowe opracowanie zbiorów – zakończone upowszechnieniem wyników;
  • murale;
  • zadania polegające na projekcji obrazu lub animacji na obiekcie takim jak np.: budynek, czy elementy scenografii (mapping).


Uzupełnieniem dla wyżej wymienionych działań mogą być dodatkowe działania realizowane w przestrzeni wirtualnej.

Więcej o programie dotacyjnym "Niepodległa" na stronie https://niepodlegla.gov.pl/dotacje 

Źródło:

Materiał nadesłany