EN

28.10.2020, 10:35 Wersja do druku

Warszawa. Proces twórczy „EWA” Wojciecha Grudzińskiego

Proces twórczy „EWA” Wojciecha Grudzińskiego jest realizowany w ramach miejskiego programu wsparcia Mobilni w Kulturze, który jest organizowany przez Urząd m.st. Warszawy.

mat. autora

Punktem wyjścia projektu jest zjawisko najbliższego pokrewieństwa, które było impulsem w pracy nad praktyką choreograficzną. Otrzymane stypendium umożliwiło artyście przeprowadzenie indywidualnych prób, które stanowią przygotowanie do późniejszej realizacji nowego spektaklu. Rezultatem przeprowadzonych prób są nagrania wideo, które dokumentują przebieg pracy nad projektem. Filmy są udostępnione online na profilu artysty na kanale Vimeo.

Dodatkowo na początku października bieżącego roku w siedzibie Stowarzyszenia Sztuka Nowa (dawny budynek szkoły na Emilii Plater 31), odbyły się warsztaty „EWA” skoncentrowane na tematyce projektu. Uczestnicy warsztatu wzięli udział w ćwiczeniach, które stanowią element metodologii pracy nad materiałem choreograficznym i koncepcją projektu. Celem wszystkich wyżej wymienionych działań artystycznych, które są realizowane od sierpnia 2020 roku, jest praca nad strukturą i zapisem wstępnej formy scenariusza stanowiącego trzon przyszłej pracy nad spektaklem odwołującym się do zagadnień związanych z tematyką najbliższego pokrewieństwa i czerpiący formę z materiałów archiwalnych poprzedniego pokolenia. 

Projekt dofinansowany z funduszy m.st. Warszawy

Źródło:

Materiał nadesłany

Wątki tematyczne