EN

26.03.2022, 15:49 Wersja do druku

Warszawa. Prezes ZASP na Dzień Teatru

Zamiast orędzia na Międzynarodowy Dzień Teatru

Międzynarodowy Dzień Teatru był i powinien być zawsze radosnym pięknym dniem, w którym całe środowisko twórców świętuje, wspomina i honoruje wielkich twórców, roztacza wspaniałe perspektywy na przyszłość.

Teraz, kiedy wszystko, co nie jest związane z wojną, rozpętaną przez owładniętego wielkomocarstwowym szaleństwem dyktatora – paradoksalnie mieniącego się przyjacielem artystów – nie jest istotne, mogę tylko zaapelować do wszystkich ludzi kultury w Rosji, żeby nie godzili się na dalsze rozszerzanie tego obłędu i zrobili wszystko, co jest możliwe, aby społeczeństwo przejrzało na oczy.

To nie Ukraina, nie NATO, nie kraje europejskie zaatakowały Rosję!

To wojska rosyjskie i ich sojusznicy bombardują szpitale, domy dziecka, placówki kulturalne i teatry !

W imieniu Związku Artystów Scen Polskich apeluję do wszystkich artystów rosyjskich: nie ulegajcie rządowej propagandzie, włączcie niezależne media i przekonajcie się sami o skali tragedii ludzkiej, tragedii humanitarnej i tragedii kultury.

Kultury, która powinna łączyć wszystkie narody i która powinna wskazywać rządzącym drogę pokoju, a przede wszystkim człowieczeństwa.

Pragnę gorąco podziękować wszystkim polskim i światowym artystom, którzy tak wspaniale włączyli się w niesienie bezinteresownej pomocy umęczonemu narodowi ukraińskiemu.

Dyktatorzy upadają, a teatr będzie trwał wiecznie.

Krzysztof Szuster

Вместо обращения по случаю Всемирного дня театра

Всемирный день театра всегда был и должен быть прекрасным радостным днем, когда все люди театра празднуют, вспоминают и чествуют выдающихся театральных деятелей, строят творческие планы на будущее.

Сегодня, когда все, что не связано с войной, развязанной диктатором, одержимым имперским безумием, который, между прочим, мнит себя другом искусства, перестало иметь значение, я могу только обратиться ко всем деятелям культуры России с призывом не соглашаться на дальнейшее распространение этого безумия и сделать все возможное для прозрения российского общества.

Ни Украина, ни НАТО, ни европейские страны не нападали на Россию!

Это российские войска и их союзники бомбят больницы, детские дома, учреждения культуры и театры!

От имени Союза театральных деятелей Польши я обращаюсь ко всем театральным деятелям России: не поддавайтесь официальной пропаганде, найдите информацию в независимых СМИ и убедитесь в масштабах человеческих трагедий, гуманитарной катастрофы и трагедии культуры.

Культуры, которая должна объединять народы и указывать правителям путь к миру и, прежде всего, гуманизму.

Я сердечно благодарю всех польских и мировых артистов, которые так искренне оказывают бескорыстную помощь измученному украинскому народу.

Диктаторы падут, а театр будет жить вечно.

Кшиштоф Шустер

Źródło:

Materiał nadesłany

Wątki tematyczne