EN
4.04.2022, 08:20 Wersja do druku

Warszawa. Po Walnym Zebraniu polskiej sekcji AICT

2 kwietnia 2022 w warszawskim Domu Dziennikarza odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu Krytyki Teatralnej SDRP/ polskiej sekcji AICT. Zabrani udzielili absolutorium ustępującemu Prezesowi i Zarządowi, kończących przedłużoną o rok (ze względu na pandemię) pięcioletnią kadencję (2017-22).

Wybrano nowe władze Klubu na kadencję 2022-2026. Prezesem polskiej sekcji AICT został wybrany ponownie Tomasz Miłkowski.

Zebrani wybrali honorową przewodniczącą Klubu, którą została prof. Bożena Frankowska. W skład nowego Zarządu weszli ponadto: Marzena Dobosz, Katarzyna Michalik-Jaworska, Alina Kietrys, Dawid Mlekicki, Jadwiga Jakubowska-Opalińska, Jan Bończa-Szabłowski, Konrad Szczebiot. Zarząd ukonstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu.

Zarząd polskiej sekcji AICT/ Klubu Krytyki Teatralnej SD RP

Źródło:

Materiał nadesłany