EN
5.07.2022, 15:26 Wersja do druku

Warszawa. Oświadczenie dot. protestu zespołu aktorskiego TR Warszawa

Chcemy, żeby nasz gest był przykładem szerszego zjawiska. Zmian, które zaczynają dotykać instytucje kultury, w tym teatry. Zmian, które dają pracownikom prawo głosu i przekonanie, że ten głos może być usłyszany, że mamy zarówno obowiązki, jak i prawa - czytamy w oświadczeniu z dnia 5 czerwca, dotyczącym protestu zespołu aktorskiego TR Warszawa.

Dnia 28.06 jako zespół pracowniczek i pracowników teatru odbyliśmy spotkanie z dyrekcją TR Warszawa i przedstawicielami miasta - wiceprezydentką Aldoną Machnowską-Górą i przedstawicielami Biura Kultury – Arturem Jóźwikiem i Anetą Subdą, którzy podtrzymali zobowiązanie miasta do ogłoszenia konkursu we wrześniu tego roku (rozstrzygnięcie grudzień 2022). Podczas spotkania ponownie zwróciliśmy się z prośbą o podanie się do dymisji dyrektor naczelnej Natalii Dzieduszyckiej i dyrektora artystycznego Grzegorza Jarzyny, motywując to obawą, że w obecnej sytuacji, proces rozpadu zespołu będzie postępował do czasu rozwiązania konkursu. Apel pracowników nie przyniósł skutku, w kolejnych publicznych wypowiedziach byliśmy świadkami pogłębiającego się nieporozumienia pomiędzy obojgiem dyrektorów, brakiem komunikacji między nimi i przerzucaniem się odpowiedzialnością za obecną sytuację teatru.

Ostatecznie w poniedziałek (4.07) na konferencji prasowej Grzegorz Jarzyna oświadczył, że nie weźmie udziału w planowanym konkursie, a stanowisko dyrektora artystycznego będzie piastował do momentu rozstrzygnięcia konkursu – wyboru nowej dyrekcji. Odczytujemy to jako odpowiedź na nasze postulaty, umożliwiającą myślenie o płynnym przejściu instytucji przez sytuację konkursową i dającą szansę na zachowanie jej obecnego kształtu. W oparciu o decyzję podjętą przez dyrektora artystycznego, wciąż oczekujemy natychmiastowej dymisji od dyrektor naczelnej Natalii Dzieduszyckiej, ponieważ nie widzimy szansy na kontynuowanie przez nią w pojedynkę misji teatru, wobec trwałej utraty zaufania zespołu. Co więcej, jest ona wciąż osobą stojącą na czele instytucji, która znalazła się w tak poważnym kryzysie i w pełni odpowiada za obecną krytyczną kondycję teatru, która nie może sprowadzać się jedynie do mierzenia wskaźników finansowych. Nie widzimy żadnych szans na poprawę sytuacji teatru dopóki kieruje nim dyrektor Natalia Dzieduszycka, bez względu na deklaracje czynione przez nią w mediach. Obecna sytuacja w żaden sposób nie ubezpiecza nas przed kolejnymi odejściami pracowników w nowym sezonie, które mogą wpłynąć na płynność pracy teatru i możliwość wykonywania przez nas obowiązków pracowniczych. 

Chcielibyśmy podkreślić, że dziękujemy wszystkim osobom, które nawiązują z nami kontakt, opowiadają nam swoje historie, bądź przekazują wyrazy wsparcia. Również artystkom i artystom, z którymi spotkaliśmy się we współpracy.

Chcemy, żeby nasz gest był przykładem szerszego zjawiska. Zmian, które zaczynają dotykać instytucje kultury, w tym teatry. Zmian, które dają pracownikom prawo głosu i przekonanie, że ten głos może być usłyszany, że mamy zarówno obowiązki, jak i prawa. Gest świadczący o solidarności ze wszystkimi pionami obecnymi w naszym miejscu pracy, bo razem wytwarzamy jedno dobro wspólne, jakim w naszym przypadku jest spektakl. A dyskusja, która się otworzyła, pozwoli przeprowadzić zmiany wielu pracownikom, artystom w innych miejscach pracy. 

Jako zespół aktorski TR Warszawa, angażujemy się w poszukiwanie rozwiązań, dzięki którym możliwa będzie odbudowa zespołu, stworzenie satysfakcjonującego artystycznie programu i bezpiecznej, partnerskiej instytucji. Przed nami walka o tę perspektywę, mamy nadzieję, że będziemy mieć realny wpływ na to, w jakim kierunku podąży teatr, który razem tworzymy. Jako zespół aktorski TR Warszawa dziękujemy za wszystkie sygnały wsparcia.

Źródło:

Materiał nadesłany

Wątki tematyczne