EN

12.10.2020, 13:38 Wersja do druku

Warszawa. Laureatki Nagrody im. Haliny Machulskiej

Teatr Ochoty ogłosił laureatki Nagrody im. Haliny Machulskiej 2020. Zostały nimi Aleksandra Barczyk, Dorota Kowalkowska i Grażyna Wydrowska.

mat. teatru

11 października w Teatrze Ochoty odbyła się gala wręczenia Nagrody im. Haliny Machulskiej powołanej z okazji obchodów 50-lecia Teatru Ochoty. Kapituła nagrody, w składzie: Weronika Idzikowska (Małopolski Instytut Kultury), Justyna Sobczyk (Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego/Teatr21), Ewa Zbroja (Narodowe Centrum Kultury), Katarzyna Gawkowska-Marciniak i Małgorzata Błasińska (Teatr Ochoty), po wnikliwym zapoznaniu się ze wszystkimi zgłoszeniami podczas obrad 5 i 6 października 2020 roku postanowiła przyznać trzy równorzędne nagrody:

Aleksandrze Barczyk - za czułe i odważne tworzenie teatru, w centrum którego jest człowiek ze swoją historią. Za budowanie wspólnoty  łączącej ludzi z pozornie różnych światów.

Dorocie Kowalkowskiej - za konsekwentne budowanie niejednorodnej społeczności teatralnej, z uwzględnieniem twórczej obecności widzów i widzek. Za skuteczną popularyzację pedagogiki teatru.

Grażynie Wydrowskiej - za niegasnącą czynną miłość do ludzi i teatru. Za uważne, pełne poezji i zachwytu światem wędrowanie, w którym najważniejsze jest spotkanie z drugim człowiekiem.

- Klasyczne podium ma 3 stopnie, które różnią się od siebie wysokością. Kapituła z pełnym przekonaniem proponuje je zrównać i przyznać w 2020 roku trzy równorzędne Nagrody im. Haliny Machulskiej. Tym wyborem podkreślamy bogactwo, różnorodność i wielość sposobów działania w teatralnej przestrzeni, rzeczywistości zawodowej pedagogów i pedagożek teatru w Polsce. Dostrzegamy i nagradzamy olbrzymi potencjał praktyk, systematyki pracy, która została konsekwentnie wypracowana przez lata, bez odgórnego formowania, bez udziału systemowego kształcenia w obszarze edukacji i pedagogiki teatralnej – uzasadniają swój wybór członkinie kapituły. 

Doświadczenie na polu edukacji artystycznej i pedagogiki teatru Aleksandry Barczyk, Grażyny Wydrowskiej i Doroty Kowalkowskiej to trzy przykłady różnych praktyk i strategii działania. Jednocześnie nagrodzone osoby łączy postawienie na rozwój i samodzielność uczestników działań, na wzmocnienie ludzi, którzy towarzyszą im w pracy. Laureatki konsekwentnie i skutecznie działają we wszystkich obszarach wyznaczonych jako kryterium oceny w regulaminie konkursu: nieelitarność, trwałość i ciągłość działalności teatralnej, jej społeczna istotność i innowacyjność.

Dlaczego Nagroda im. Haliny Machulskiej? 

Z dwojga twórców Teatru Ochoty, Halina Machulska nie zyskała sławy na miarę swojego zaangażowania w tworzenie instytucji. Jej dokonania są obecne przede wszystkim we wspomnieniach absolwentów i absolwentek Ogniska Teatralnego. Halina Machulska zapoczątkowała ruch tworzący społeczność młodzieżową opartą na wymianie różnorodnych doświadczeń artystycznych. Twórcy Ogniska Teatralnego, inspirowani i wspierani przez Machulską, przez lata poszukiwali bardziej podmiotowej relacji pomiędzy artystą a widzem, uczestnikiem a pedagogiem.

Fundatorom nagrody zależy na uhonorowaniu osób, które inspirują do samodzielnej pracy i rozwoju, nie zatrzymując się wyłącznie na spektakularnych efektach scenicznych. Nagroda im. Haliny Machulskiej ma podkreślać rolę sztuki jako narzędzia inkluzywnego, wzmacniającego więzi i uwrażliwiającego społecznie. Nagroda ma wymiar finansowy, a laureatów wybiera kapituła złożona z ekspertów w dziedzinie edukacji i pedagogiki teatralnej. 

Jubileusz Teatru Ochoty

22 października 1970 w sali szkoły podstawowej przy ul. Spiskiej 1 odbyła się premiera dramatu Stefana Żeromskiego „Uciekła mi przepióreczka” zrealizowana z inicjatywy Haliny i Jana Machulskich. Ich intencją było „zrobienie Teatru na Ochocie”. 

– Mieli wielką wiarę w swoje dzieło i wkładali w nie całe serce. 50 lat później to dzieło wciąż trwa, przede wszystkim w ludziach, którzy zetknęli się z Teatrem Ochoty, z Ogniskiem, z Machulskimi. W roku jubileuszowym zespół Teatru Ochoty chce przypomnieć i utrwalić to, co było fundamentem istnienia sceny przy Reja 9 - budowanie wspólnoty wokół teatru – zapowiada Joanna Nawrocka, dyrektorka Teatru Ochoty. 

50 lat Teatru Ochoty to kilka inicjatyw, które przywracają pamięć o założycielach Teatru Ochoty. Co jeszcze poza Nagrodą im. Haliny Machulskiej? Wojciech Faruga we współpracy z artystami i pedagogami z Ogniska Teatralnego Teatru Ochoty i Ogniska „U Machulskich” przygotował spektakl młodzieżowy „1970”. Przedstawienie będzie można zobaczyć w listopadzie na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Korczak 2020. Przed nami także odsłonięcie jubileuszowego muralu autorstwa debiutującego kolektywu SZTAMA aktorki Sylwii Goli i grafika Mateusza Bieniusy (20.10 g.12.00) oraz premiera spektaklu „Z życia roślin” w reżyserii Igora Gorzkowskiego zrealizowana z aktorami młodego pokolenia (24.10 g. 19.00)

Trwają również przygotowania do formalnej zmiany nazwy teatru i dodanie Haliny i Jana Machulskich jako oficjalnych patronów Teatru Ochoty. Szczegóły na jubileuszowej stronie 50lat.teatrochoty.pl

Źródło:

Materiał nadesłany