EN

24.08.2021, 08:25 Wersja do druku

Warszawa. Konkurs na sztukę teatralną o tematyce żydowskiej

Teatr Żydowski wraz ze Stowarzyszeniem Autorów ZaiKS ogłosił Międzynarodowy Konkurs im. Szymona Szurmieja na Dramat Współczesny o Tematyce Żydowskiej. Sztuki konkursowe można zgłaszać do 15 września. 

fot. mat. teatru

Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich udowodnił, że podejmuje próbę nawiązania społecznego dialogu, nie unikając tematów bolących, współczesnych, stał się żywym miejscem eksplorowania historii,  traumy, bo temat żydowski to temat Holocaustu, ale i tożsamości, migracji, poszukiwania własnego miejsca w świecie, poszukiwania sensu, wadzenia się z religią i obyczajowością, zniewolenia i wolności, osieroconych, podróżników, odrzuconych. 

Celem konkursu jest pobudzenie dramaturgów różnych narodowości, kultur i tradycji do podjęcia być może jednego z największych tematów XXI wieku – tematu pamięci, mając przekonanie, że od czule kultywowanej pamięci zależy to, jakimi społeczeństwami jesteśmy, jak rozumiemy swoje obywatelstwo, jaką budujemy teraźniejszość i przyszłość. Organizatorom konkursu zależy na pozyskaniu nowych, wartościowych tekstów dramatycznych inspirowanych szeroko pojętą tematyką żydowską oraz promowaniu współczesnej literatury teatralnej, sprzyjającej rozwojowi dialogu i zrozumienia niezależnie od różnic dzielących ludzi ze względu na rasę, płeć, wyznanie i położenie społeczne.

Konkurs ma charakter otwarty. Warunkiem jest nadesłanie tekstów w języku polskim, jidysz, angielskim lub rosyjskim i hebrajskim. Utwór zgłoszony na konkurs nie może być adaptacją, lecz musi stanowić oryginalne dzieło autora, wcześniej nieopublikowane ani niewystawiane. Jeden autor może zgłosić do konkursu jeden utwór.

Idea Konkursu – współczesna sztuka o tematyce żydowskiej – mieści się w poszukiwaniach artystycznych Teatru Żydowskiego, „który pamięta”, przy tym nie jest oderwany od współczesności: nie jest ani skansenem, ani muzeum, podejmuje temat historycznej traumy, ale także tematy społeczne i kulturowe, wyrażając je bogatym, nowoczesnym językiem współczesnej sceny. Teatr Żydowski (miejsce i zespół) stanowi symbol wspólnego losu społeczności żydowskiej, jest nierozerwalnie związany z historią Polski, a jego działalność można uznać za swoisty kadisz, modlitwę za tych, których już nie ma wśród nas.

Jury przyzna Grand Prix Konkursu w wysokości 30 000 zł oraz trzy Wyróżnienia, każde w wysokości 5000 zł.

Utwór nagrodzony Grand Prix może zostać w trybie pełnego cyklu prób przygotowany do premiery w Teatrze Żydowskim, a utwory wyróżnione mogą zostać zaprezentowane w Teatrze Żydowskim w ramach cyklu inscenizowanych prób CZYTAMY W ŻYDOWSKIM. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w ostatnim dniu Chanuki, który przypada 6 grudnia 2021 r.

SKŁAD JURY: Tomasz Miłkowski (przewodniczący kapituły, krytyk teatralny), Gołda Tencer (dyrektorka Teatru Żydowskiego, aktorka, reżyserka), Małgorzata Sikorska-Miszczuk (dramaturżka), Jacek Cieślak (krytyk teatralny), Remigiusz Grzela (kierownik literacki Teatru Żydowskiego, dramaturg), Marzena Dobosz (sekretarz kapituły, krytyczka teatralna). Koordynatorką ze strony Teatru Żydowskiego jest Roksana Szmigiero. 

ORGANIZATOR: TEATR ŻYDOWSKI im. Ester Rachel i Idy Kamińskich. 

PARTNER KONKURSU: Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.  

DATA: 12 kwietnia 2021 – 15 września 2021. Rozstrzygnięcie konkursu 6 grudnia 2021. 

Regulamin i pełna informacja znajdują się na stronie internetowej Teatru Żydowskiego: http://www.teatr-zydowski.art.pl/konkurs-na-sztuke-o-tematyce-zydowskiej

Mecenasem Konkursu jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS oraz Miasto Stołeczne Warszawa. Partnerem Konkursu jest Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (IATC/AICT).

***

Konkurs na sztukę o tematyce żydowskiej – odezwa Gołdy Tencer

Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich w Warszawie ogłasza Międzynarodowy Konkurs im. Szymona Szurmieja na Dramat Współczesny o Tematyce Żydowskiej.

Konkurs ma charakter otwarty. Zapraszamy autorów piszących w języku polskim oraz w każdym innym języku, przy czym warunkiem dopuszczenia tekstu do Konkursu jest przysłanie go w tłumaczeniu na jeden z pięciu wymienionych języków: polski, jidysz, angielski, rosyjski, hebrajski. 

Utwór zgłoszony na Konkurs nie może być adaptacją, lecz musi stanowić oryginalne dzieło autora, wcześniej nieopublikowane ani niewystawiane. Jeden autor może zgłosić do Konkursu jeden utwór.

Głównym celem Konkursu jest pozyskanie nowych, wartościowych tekstów dramatycznych inspirowanych szeroko pojętą tematyką żydowską oraz promowanie współczesnej literatury teatralnej, sprzyjającej rozwojowi dialogu i zrozumienia niezależnie od różnic dzielących ludzi ze względu na rasę, płeć, wyznanie i położenie społeczne.

Idea Konkursu – współczesna sztuka o tematyce żydowskiej – mieści się w poszukiwaniach artystycznych Teatru Żydowskiego, który pamięta, przy tym nie jest oderwany od współczesności: nie jest ani skansenem, ani muzeum. Teatru, który jest żywym miejscem dialogu społecznego, międzypokoleniowego oraz międzykulturowego, dialogu z historią, z traumą, podejmującym obok tematyki związanej z pamięcią o Zagładzie także temat szeroko rozumianej tożsamości, poszukiwania własnego miejsca w świecie, wadzenia się z religią i obyczajowością, zniewolenia i wolności, emancypacji, przemocy (także w rodzinie), osieroconych, odrzuconych, podróżników, migrantów, a mówi o tym bogatym, nowoczesnym językiem współczesnej sceny. Teatr Żydowski (miejsce i zespół) stanowi symbol wspólnego losu społeczności żydowskiej, jest nierozerwalnie związany z historią Polski, a jego działalność można uznać za swoisty kadisz, modlitwę za tych, których już nie ma wśród nas.

Utwory sygnowane godłem należy nadsyłać na adres Teatru Żydowskiego do 15 września 2021 roku. Utwory nadesłane po tym terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę przez jury, które do 6 grudnia 2021 roku przyzna Grand Prix (nagroda w wysokości 30 tys. zł) oraz 3 wyróżnienia (każde w wysokości 5 tys. zł).

Skład jury, szczegóły organizacyjne i techniczne dotyczące konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej Teatru Żydowskiego.

Z wielkimi nadziejami czekamy na prace konkursowe.

Gołda Tencer

Dyrektor Teatru Żydowskiego im. Estery Rachel i Idy Kamińskich

Pliki do pobrania

Źródło:

Materiał nadesłany

Wątki tematyczne