EN

25.09.2023, 11:37 Wersja do druku

Warszawa. Konferencja „Teatr polski poza granicami: kultura, tożsamość i wspólnota” w IT

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zaprasza w dniach 26-27 września na konferencję „Teatr polski poza granicami: kultura, tożsamość i wspólnota”.

fot. mat. własne

W ciągu dwóch dni prelekcji zaproszeni goście będą rozmawiać o problemach twórców teatrów polskich działających poza krajem oraz podejmą próbę diagnozy tego wyjątkowego i ważnego zjawiska.

W ciągu dwóch dni prelekcji zaproszeni goście będą rozmawiać o problemach twórców teatrów polskich działających poza krajem oraz podejmą próbę diagnozy tego wyjątkowego i ważnego – zarówno pod względem artystycznym, jak i społecznym – zjawiska.

Polskie zespoły teatralne – amatorskie i zawodowe – rozsiane są dosłownie po całym świecie. Stanowią one częstokroć nieznany i nieopisany fenomen, a także nie do końca wykorzystany potencjał mogący pomóc w budowaniu opowieści o Polsce, jej kulturze, unikatowym doświadczeniu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się twórcy od lat pracujący ze środowiskami polonijnymi.

Swój udział potwierdzili między innymi:

Zbigniew Chrzanowski – wieloletni dyrektor Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie
Zofia Delest – założycielka teatru migranckiego w Brunszwiku
Iwona Załuska – sekretarz literacka Sceny Polskiej UK w Londynie
Edward Kiejzik – twórca i dyrektor Polskiego Teatru Studio w Wilnie

Online dołączą do nas twórcy teatru polskiego w Chicago: Agata Paleczny i Zygmunt Dyrkacz.

W sesji wezmą także udział badacze i przedstawiciele instytucji wspierających teatr polski poza krajem: prof. Karolina Prykowska-Michalak (Uniwersytet Łódzki), Jadwiga Majewska (Instytut Teatralny), Sylwester Biraga (Teatr Druga Strefa), Piotr Dziewoński (Instytut Teatralny), Piotr Wyszomirski (Fundacja Pomysłodalnia).

Instytut Teatralny zaprezentuje mapę teatru polskiego poza Polską: narzędzie stworzone specjalnie dla potrzeb projektu Teatr Polski poza Polską, służące dokumentacji i zachowaniu stanu wiedzy na temat przeszłości i teraźniejszości teatru polskiego poza ojczyzną.

PROGRAM KONFERENCJI

26 września 2023

12:30-12:40 | rozpoczęcie pierwszego dnia konferencji
12:40-13:00 | Berenika Szymański-Duell „Propozycja koncepcji theatre migrant z perspektywy XIX-wiecznej praktyki teatru” (online)
13:00-13.30 | prof. Karolina Prykowska-Michalak „Teatr polskich migrantów w Stanach Zjednoczonych – rekonesans badawczy”
13:30-13:50 | dr Aleksandra Różalska „Współczesna działalność teatralna Polonii w Chicago – wstępne wnioski z badań”
13:50-14:10 | mgr Joanna Kosmalska „Amerykański sen, czyli życie i twórczość dramatopisarki polskiego pochodzenia Martyny Majok”
14:10-15:00 | przerwa obiadowa
15:10-15:40 | Sylwester Biraga „Polacy robią teatr, Polki robią teatr”
15:40-16:00 | Piotr Dziewoński „Archiwum ZASP za Granicą w zbiorach Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie”
16:00-16:20 | przerwa kawowa
16:20-16:50 | Jadwiga Majewska, Agata Konieczny (online), Zygmunt Dyrkacz (online)

 27 września 2023

11:00-11:10 | rozpoczęcie drugiego dnia konferencji
11:10-11:30 |  Piotr Wyszomirski, Magdalena Olszewska „Teatr polski poza Polską: fenomen nieopisany i zagrożony”
11:30-11:50 | Edward Kiejzik „Teatr polski na Litwie: przeszłość-teraźniejszość-przyszłość”
11:50-12:10 | Zbigniew Chrzanowski „Polski Teatr Ludowy we Lwowie – historia i teraźniejszość”
12:10-12:30 | przerwa kawowa
12:30-13:00 |  Zofia Delest „Migrancki teatr zaangażowania społecznego jako przestrzeń integracyjna i translatoryjna”
13:00-13:30 | Bogdan Kokotek „Historia i działalność Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie”
13:30-14:10 | przerwa obiadowa
14:10-14:40 | Agata Pilitowska „Historia teatru polskiego w Kanadzie”
14:40-15:10 | Iwona Załuska „Recital poetycko-muzyczny Wierzyński – Wejdź w mój sen oraz kolaż poetycki Białe kwiaty i czarne wg. twórczości C. Norwida jako przykłady współpracy teatru Scena Polska.UK z emigracyjnymi i krajowymi instytucjami kultury”

Źródło:

Materiał własny

Wątki tematyczne