EN
2.12.2022, 15:14 Wersja do druku

Warszawa. Instalacja performatywna „Oczy, uszy duszy” w Nowym Teatrze

2 grudnia w Świetlicy Nowego Teatru odbędzie się wernisaż instalacji performatywnej będącej wynikiem półrocznej pracy pedagożek teatru - Heleny Świegockiej i Anny Rochowskiej - z młodzieżą z dwóch warszawskich ośrodków: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących im. Zofii Galewskiej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego.

fot. mat. teatru

Romantyzm to epoka, która podkreślała indywidualizm jednostki, jej wyjątkowość, a jednocześnie dążyła do utrzymania jedności narodu, wzmacniała tożsamość kulturową i solidarność społeczeństwa polskiego. Indywidualizm szedł tu w parze ze wspólnotowością, różnice z podobieństwami, bunt i sprzeciw z dążeniem do pokoju i równości. Dysharmonia prowadząca do harmonii. W jakim punkcie historii jesteśmy jako ludzie w 200 lat po opublikowaniu manifestu polskiego Romantyzmu – Ballad i romansów Mickiewicza? Na ile sztuka może jeszcze być tą twórczą siłą zdolną do przeniknięcia „jądra natury” i „tajemnic serca”, o których mówił Maurycy Mochnacki?

Podczas warsztatów prowadzonych od maja do października w szkołach próbowaliśmy odczytać mickiewiczowskie Ballady i romanse na nowo. Sprawdzaliśmy, jak te romantyczne teksty rezonują w nas dzisiaj, co znaczą? Jak szekspirowskie „oczy duszy” patrzą na nas teraz?  W listopadzie wraz z obiema grupami przenieśliśmy się do przestrzeni teatru, by poszukać między nami powiązań, punktów stycznych, zastanowić się nad pojęciem wspólnoty i wspólnotowości.

Kim jestem?

Co to w ogóle znaczy, że jestem?

Z czym przychodzę? Co chcę przekazać dalej? Co chcę zostawić?

Jak smakuje Miłość?

Wspólnie podjęliśmy próbę stworzenia świata, który wyrasta z ziarna „czucia i wiary”.

I do tego świata Cię zapraszamy. Przyjdź, poczuj, i współtwórz go z nami dalej.

***

OCZY, USZY DUSZY 

Helena Świegocka, Anna Rochowska

2 grudnia, 17.00 wernisaż 

3-4 grudnia, 12.00-20.00

Świetlica Nowego Teatru

Koncepcja projektu: Helena Świegocka

Opieka merytoryczna i prowadzenie warsztatów: Anna Rochowska, Helena Świegocka

Koncepcja wizualno-dźwiękowa i dramaturgia instalacji performatywnej: Marek Idzikowski, Anna Rochowska, Helena Świegocka, Małgorzata Wrzosek

Koordynacja projektu: Maria Kilińska

Uczestniczki i uczestnicy warsztatów: 

Wiktoria Biernat, Sandra Bronikowska, Mateusz Choim, Anna Cichosz, Amelia Filipkowska, Anna Hajkowska, Oliwia Idziak, Paweł Jarota, Karol Kapkowski, Aleksandra Kielińska, Julia Kocon, Oliwia Krukowska, Kamil Młynarski, Natalia Pacyga, Ewelina Pagieła, Łukasz Skiba, Patryk Skiba, Daria Smolińska, Matylda Studzińska, Michał Wałecki, Krystian Wasik, Antoni Zawisza

Tłumaczenie PJM podczas warsztatów: Kinga Chmielewska, Marta Kalinowska, Emilia Szuchniewicz/ Fundacja Kultury Bez Barier

Instalacja jest dostępna dla osób G/głuchych, niedosłyszących, niewidomych, niedowidzących, w spektrum autyzmu i o nadwrażliwości sensorycznej, z niepełnosprawnościami intelektualnymi.

Jeśli chcesz skorzystać ze wsparcia asystenta w dotarciu do Teatru z najbliższego otoczenia i/lub podczas poruszania się po instalacji – zgłoś się do naszej koordynatorki dostępności: [email protected], 693 681 122

Przedsięwzięcie grantowe „Nowy bez barier”, finansowane w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. 

Źródło:

Materiał nadesłany

Wątki tematyczne