EN
30.03.2022, 14:22 Wersja do druku

Warszawa. Charytatywna gala dla Ukrainy „МИ З ВАМИ / Jesteśmy z Wami!” w TW-ON

Wybitne solistki, Olga Pasiecznik i Agata Zubel, gwiazdy Polskiego Baletu Narodowego oraz Orkiestra i Chór Teatru Wielkiego - Opery Narodowej pod batutą Maestro Andriya Yurkevycha. Artyści narodowej sceny jednoczą się z walczącą Ukrainą językiem opery i baletu, językiem muzyki i teatru.

fot. proj. Andrzej Pągowski

Muzyka ma wielką siłę. Pragniemy wyrazić szacunek dla dziedzictwa kulturowego Ukrainy i przekazać wyrazy wsparcia w obliczu rosyjskiej agresji.

Na uroczystą galę charytatywną dla Ukrainy pod hasłem МИ З ВАМИ / Jesteśmy z Wami! złożą się dwie części: operowa i baletowa.

Pierwszą część koncertu wypełnią utwory znakomitych współczesnych kompozytorów ukraińskich, współpracujących z polskim środowiskiem twórczym: Lubawy Sydorenko, Zoltana Alamashiego i Aleksandra Shymko. Zabrzmią dzieła wokalno-instrumentalne w bardzo szczególny sposób odnoszące się do kultury polskiej, stworzone do słów Czesława Miłosza i Haliny Poświatowskiej. Orkiestrę Teatru Wielkiego - Opery Narodowej poprowadzi Andriy Yurkevych, wystąpią wybitne artystki: Olga Pasiecznik i Agata Zubel oraz pianista Lech Napierała.

Prezentując szczególnie wartościowe przykłady muzyki ukraińskiej XXI wieku pragniemy, podkreślając walor i urodę kultury naszych sąsiadów, wyrazić szacunek dla ich dziedzictwa kulturowego i wsparcie w czasie obecnej trudnej próby. Muzyka ma wielką siłę. Wierzymy, że nasi ukraińscy przyjaciele odczują tego wieczoru bliskość polskich serc i że będzie to zwiastun pokoju i dobrej przyszłości narodu ukraińskiego.

Część drugą Charytatywnej gali dla Ukrainy wypełni Polski Balet Narodowy kolażem obrazów choreograficznych wysnutych ze swojego oryginalnego dorobku repertuarowego. Ich wybór pozwoli poddać refleksji tragizm sytuacji, w jakiej znalazła się społeczność Ukrainy w obliczu bestialskiego najazdu agresora.

Spektakl rozpoczynają fragmenty baletu Kurt Weill w choreografii Krzysztofa Pastora, z nagraniami muzyki tytułowego kompozytora, który sam był kiedyś uciekinierem przed rodzącym się w Niemczech nazizmem. Jego Gebet w tej interpretacji to modlitwa wylęknionego człowieka, otoczonego narastającym zagrożeniem. Duet taneczny do jego muzyki ze sztuki Silbersee przywołuje empatyczną odwagę żołnierza, który ryzykuje własnym życiem ułatwiając prześladowanemu ucieczkę przed opresją przez Srebrne Jezioro. A song Wie lange noch? jest emanacją tragizmu rozstania w obliczu wojny i pytaniem jak długo jeszcze to potrwa? Takie rozłąki stały się teraz w Ukrainie codziennością. Jakże profetyczny okazał się też wystawiony u nas balet Exodus Anny Hop do muzyki Wojciecha Kilara, który tak wymownie nawiązuje do masowej ucieczki w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Z kolei wstrząsająca powstańcza sekwencja z baletu I przejdą deszcze… Krzysztofa Pastora z muzyką Henryka Mikołaja Góreckiego, choć inspirowana filmem Kanał Andrzeja Wajdy, okazuje się bolesnym wspomnieniem z historii o uniwersalnym wydźwięku.

Ukraina broni się, cierpi i woła o pomoc cywilizowanego świata. Czy otrzyma ją na czas i w oczekiwanym zakresie?

W tej części Gali wystąpią: Chinara Alizade, Yuka Ebihara, Paweł Koncewoj, Diogo de Oliveira, Patryk Walczak, Maksim Woitiul, Vladimir Yaroshenko i prawie cały zespół Polskiego Baletu Narodowego.

Całkowity dochód z zakupionych biletów przeznaczony zostanie na potrzeby dzieci z Ukrainy. Tych uciekających przed wojną z matkami, sierot oraz dzieci z domów dziecka. Partnerem gali charytatywnej jest NASZA FUNDACJA, która od lat aktywnie i wszechstronnie opiekuje się dziećmi z domów dziecka. 

Wszyscy artyści zrzekli się honorarium. W tym również autor plakatu, Andrzej Pągowski.

МИ З ВАМИ / Jesteśmy z Wami!

Charytatywna gala dla Ukrainy

14 kwietnia, godz. 18.30

Cena biletów: 80-150 ZŁ

PROGRAM GALI

REALIZATORZY / WYKONAWCY

CZĘŚĆ 1

Lubawa Sydorenko, Zoltan Alamashi i Aleksandr Shymko

Andriy Yurkevych dyrygent

Olga Pasiecznik sopran

Agata Zubel sopran

CZĘŚĆ 2

Fragmenty baletów: Kurt Weill, I przejdą deszcze… w choreografii Krzysztofa Pastora, Exodus w choreografii Anny Hop

Polski Balet Narodowy

Chór i Orkiestra Teatru Wielkiego - Opery Narodowej

***

Excellent sopranos, stars of the Polish National Ballet, Orchestra and Chorus of the Polish National Opera under Maestro Andriy Yurkevych – artists of the Warsaw opera house unite with Ukraine using the language of opera and ballet, music and theatre.

Music is a great force. We want to express our respect for the cultural heritage of Ukraine and support the country in the face of Russian aggression.

The charity gala МИ З ВАМИ / We Are With You! will have two parts: one centring on opera, the other on ballet.

It will open with a selection of music by three excellent contemporary Ukrainian composers who regularly work with the Polish artistic circles: Lubawa Sydorenko, Zoltan Alamashi, and Aleksandr Shymko. The programme includes vocal and instrumental pieces closely connected with Polish culture, written to words of Czesław Miłosz and Halina Poświatowska. They will be performed by sopranos Olga Pasichnyk and Agata Zubel and pianist Lech Napierała. Andriy Yurkevych will conduct the Orchestra of the Polish National Opera.

By giving a platform to the greatest examples of 21st-century Ukrainian music, we wish to underscore the merits and beauty of our neighbours’ culture, expressing our respect for their cultural heritage and support for their struggle. Music is a great force. We hope that our Ukrainian friends will feel the closeness of Polish hearts and that this becomes a harbinger of peace and prosperous future for the Ukrainian nation.

The second part of the gala will be a collage of choreographies from the repertoire of the Polish National Ballet. The selection was made with the goal of provoking reflection on the tragic situation of the Ukrainian nation in the face of the aggressor’s bestial invasion.

The ballet showcase will begin with fragments of Krzysztof Pastor’s choreography Kurt Weill with recorded music by the eponymous composer, who was himself forced to flee growing Nazism in Germany. In this context, his Gebet can be interpreted as a prayer of a man fearful of the peril surrounding him. The dance duet to his music for the play Silbersee evokes the empathic courage of a soldier who risks his own life to help an oppressed man flee through the Silver Lake. The song Wie lange noch? is an emanation of devastating separation caused by war and uncertainty about its length. Such heartbreaking goodbyes are a daily reality in Ukraine. It is also poignant how prophetic Anna Hop’s Exodus to music by Wojciech Kilar turned out to be in its eloquent exploration of mass departure in the face of deadly danger. At the same time, a stirring sequence from Krzysztof Pastor’s ballet And The Rain Will Pass… to music by Henryk Mikołaj Górecki, despite being inspired by Andrzej Wajda’s film Kanał (Sewer) about the Warsaw Uprising of 1944, can now be seen as a painful reminder of a universal story.

Ukraine is defending itself, suffering, appealing to the civilised world for help. Will it arrive in time and be sufficient?

This part of the gala will feature Chinara Alizade, Yuka Ebihara, Paweł Koncewoj, Diogo de Oliveira, Patryk Walczak, Maksim Woitiul, Vladimir Yaroshenko, and almost the entire company of the Polish National Ballet.

Proceeds from the event will be donated to relief efforts for Ukrainian children: those fleeing their homeland with their mothers, orphans, and children in children's homes. The charity gala is held in partnership with Nasza Fundacja (Our Foundation), a non-profit organisation that has been actively and comprehensively looking after children from children's homes for years.

All the artists have volunteered their free time to prepare and perform in the show, giving up any compensation for it. That includes poster maker Andrzej Pągowski.

МИ З ВАМИ / We Are With You!

Charity Gala for Ukraine

14 April 2022, 6:30 p.m.

Ticket price: 80 -150 PLN

FULL PROGRAMME

PERFORMERS

Part 1

Lubawa Sydorenko, Zoltan Alamashi, Aleksandr Shymko

Andriy Yurkevych conductor

Olga Pasichnyk soprano

Agata Zubel soprano

Part 2

Fragments of Krzysztof Pastor’s ballets Kurt Weill and And The Rain Will Pass… as well as Anna Hop’s Exodus

Polish National Ballet Chorus and Orchestra of the Polish National Opera

Źródło:

Materiał nadesłany

Wątki tematyczne