23.02.2012 Wersja do druku

V edycja konkursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza V edycję ogólnopolskiego konkursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną dla najlepszej sztuki przeznaczonej na scenę dramatyczną, napisanej po polsku przez żyjącego autora.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone utwory, które zostały napisane w okresie 12 miesięcy przed terminem nadsyłania prac. Termin nadsyłania prac upływa 31 marca 2012 roku (decyduje data stempla pocztowego). Nagroda wynosi 50 tys. zł brutto. Finał konkursu odbędzie się w listopadzie 2012 roku podczas VII Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port. Zgłoszenia do konkursu dokonuje autor sztuki lub osoba przez niego upoważniona, przesyłając jej wydruk w trzech egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną (zapisaną w formacie doc) na adres: Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza ul. Bema 26, 81- 381 Gdynia z dopiskiem: GDYŃSKA NAGRODA DRAMATURGICZNA. Warunkiem dopuszczenia utworu do konkursu jest dołączenie własnoręcznie podpisanego przez autora zgłoszenia. Wzór zgłoszenia oraz regulamin konkursu znajdują się na stronach internetowych: www.teatrgombrowicza.art.pl oraz www.gnd.art.pl. Wszelkie pytania należy kierować na adres

Zaloguj się i czytaj dalej za darmo

Zalogowani użytkownicy mają nieograniczony dostęp do wszystkich artykułów na e-teatrze.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

Źródło:

Materiał własny

Materiał nadesłany

Data:

23.02.2012

Wątki tematyczne