EN

Szkoła Wokalno - Aktorska

Szkoła Wokalno - Aktorska

Dyrektor naczelny

Bogdan Kalarus

Al. Krasińskiego 20/5 30-101 Kraków

+48 12 429 66 45, +48 609-102-595

[email protected]

www.wokal.art.pl

Archiwum