EN

16.09.2022, 16:50 Wersja do druku

Szczecin. TYLKO MIŁOŚĆ! – sezon artystyczny 2022-2023 w Teatrze Współczesnym


fot. mat. teatru

Pierwszą premierą sezonu (08.10.2022) jest spektakl na dużej scenie w reżyserii Norberta Rakowskiego „Ojciec” Floriana Zellera, wielokrotnie nagradzanego francuskiego pisarza i dramaturga, podejmujący problem dezintegracji osobowości spowodowanej chorobą. Każdy z nas przez całe życie rozwija się, buduje swoją tożsamość. A potem… wszystko nagle wymyka się spod kontroli, rozpada i traci bezpowrotnie. Warto podkreślić, że „Ojciec” to nie opowieść o chorobie, lecz o cierpliwości, miłości i sztuce empatii. O nieuchronności przemijania i próbie szukania siebie w rozmywającej się rzeczywistości. O tym, co się dzieje z człowiekiem, kiedy jego godność i osobowość tonie, ale też o wielkim wysiłku, jaki tonący wkłada, by utrzymać się na powierzchni.

Kolejna premiera przyszłego sezonu (styczeń 2023) to przedstawienie realizowane w ramach Rezydencji Artystycznej Scena Nowe Sytuacje – „Dotyk za dotyk. Dancing” w reżyserii Katarzyny Sikory. Dotykać to dzielić się. Dotykać to otwierać się na historię, której jeszcze nie słyszeliśmy, na opowieść bez początku i końca. Dotyk tworzy zdarzenie. Niech wszystko zawiruje w stylu dancingu. Międzypokoleniowego szczecińskiego dancingu, wspólnej potańcówki na miarę lat dwudziestych XXI wieku! Szampańska zabawa, feeria barw, odblaski dyskotekowej kuli. Niech biodra rozkołyszą się, a serce zapuka w rytmie cza-cza. To może być miłość. Niech zabłysną reflektory, a parkiet zapłonie ogniem naszych ciał. Niech żyje bal!

W lutym 2023 na dużej scenie „Sen nocy letniej” Williama Szekspira. Kontynuując rewolucję zapoczątkowaną finałem spektaklu „Spartakus. Miłość w czasach zarazy”, Jakub Skrzywanek wraz z Justyną Sobczyk, reżyserką i założycielką Teatru 21, zaproszą do współpracy szczecińskich artystów
z niepełnosprawnościami, by wraz z zespołem Teatru Współczesnego w Szczecinie spróbować opowiedzieć o tym, czym dziś jest i może być pragnienie miłości.

Spróbujmy wyobrazić sobie miejsce, w którym miłość jest dostępna dla każdego, bez kulturowych barier i społecznych ocen? Miejsce, w którym możemy bez wstydu i lęku mówić o swoich potrzebach, zastanawiając się równocześnie, w jaki sposób chcemy na nie odpowiadać. W jednym ze swoich najsłynniejszych dramatów Shakespeare zaprasza do tajemniczego lasu pary kochanków, które na nowo muszą zdefiniować w nim siebie, wyruszając w podróż, aby zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. Las Szekspira staje się bezpieczną przestrzenią, gdzie osoby, którym odmawiane jest prawo do miłości i seksualności, mogą jej doświadczać.

Finałem sezonu będą „Opowieści babć szeptane córkom przez matki” w reżyserii Gianiny Cărbunariu, rumuńskiej dramatopisarki i reżyserki teatralnej. W latach 1966-1989, za czasów dyktatury Nicolae Ceaușescu w Rumunii, obowiązywał całkowity zakaz aborcji. Było to najbardziej restrykcyjne prawo w całym bloku sowieckim, które odcisnęło na społeczeństwie piętno, sięgające kilku pokoleń – prawdopodobnie większość rumuńskich rodzin ma do opowiedzenia historię na ten temat. Obecny kontekst międzynarodowy nie ułatwia tematu – Amerykanki właśnie utraciły konstytucyjne prawo do przerywania ciąży, a Polska i Węgry już poczyniły niebezpieczne kroki w ograniczaniu praw kobiet. Czy niedawna przeszłość i wspólne doświadczenia mogą nas czegoś nauczyć? Materiałem wyjściowym do spektaklu będą m.in. wywiady dotyczące kwestii aborcji, przeprowadzane zarówno w Rumunii, jak i Polsce. Jednak uwaga zostanie skierowana głównie na prawdziwe historie kobiet z różnych pokoleń.

Teatr Współczesny w Szczecinie uruchomił nabór do II edycji Rezydencja Artystyczna Scena Nowe Sytuacje, autorskiego projektu, w ramach którego artyści sztuk performatywnych obok wsparcia ze strony mentorów dostają możliwość stworzenia eksperymentalnym prac w teatrze instytucjonalnym. Rozumiejąc, jak zmienia się zarówno język teatru, jak i rzeczywistość, w jakiej przychodzi nam pracować, oddajemy twórcom i twórczyniom przestrzeń, w której mogą poszukiwać własnych dróg i kierunków rozwoju. Nasza rezydencja nie ma określonego tematu czy sztywnych ram – wierzymy, że twórcy i twórczynie sami najlepiej wiedzą, o czym chcą opowiadać i jak to robić. Pierwszą edycję Rezydencji kierowaliśmy do debiutujących artystów i artystek. Ten rok stawia przed nami nowe wyzwania, na które nie możemy być obojętni. W związku z tym pierwszą (wiosenną) rezydencję dedykujemy artystom i artystkom z Ukrainy.

Ważną częścią działalności Teatru Współczesnego w Szczecinie jest edukacja teatralna. W tym sezonie kierujemy szczególną propozycję do tych, którzy kochają teatr, chcą poznać jego tajniki, pracownie, twórców. Chcą pisać o teatrze i umieć o nim dyskutować, wiedzieć, jak wykorzystać jego możliwości w działaniu społecznym, a przy okazji popracować twórczo. Chcemy stworzyć grupę międzypokoleniową, ale młodą duchem, której spotkania będą twórcze i wykraczające poza działania artystyczne. Otwarte na nowe wyzwania, twórczą zabawę oraz refleksję na temat aktualnych wydarzeń społecznych i otaczającej nas rzeczywistości. W ramach podejmowanych działań pragniemy stworzyć komfortową i demokratyczną przestrzeń, w której może wypowiedzieć się każdy, a wspólne doświadczenie twórczego spotkania uczy empatii i rozwija kreatywność wszystkich uczestników i uczestniczek.

Źródło:

Materiał nadesłany

Wątki tematyczne